dissabte, 6 de juliol del 2024

Bruixes -- Apunts -- 2

    Una gran aportació del mètode durandià referent a aspectes tècnics,(no dels coneixements) és l'ús de la pluridisciplinarietat en la recerca. Ens referim a l'ús de diferentes branques o especialitats de la Ciència.  

   A  moltes aules d'ensenyament, Gilbert  Durand ha arribat per la via de l'anàlisi literari. Però la seva obra es  nodreix i abraça no sols la Literatura, la crítica literària, sinó moltes especialitats del món dels  coneixements. 
   En aquesta pàgina volem dedicar un toc d'atenció a les seves explicacions sobre  la imatge i el mite, referint-se al segle  XIX, citant Saint-Simon, August Comte,  Joaquim da Fiore i  Henri de Lubac. Ens explica la història de la cultura, i   usa la pluridisciplinarietat  com a eina de recerca. Ho fa al primer  capítol  de "Introduction à  la Mythodologie". 
    Recordem que els dos autors citats primer no són escriptors, poetes o literats sinó filòsofs i introductors de la sociologia. August Comte aporta una nova visió mítica  de Prometeu d'acord amb els corrents industrials i positivistes del segle XIX. 
   Després de citar la pluridisciplinarietat passem a la importància que GD dóna a la "Tradició". 

   Hem trobat una noticia al Dipòsit Digital de la  UB, relacionada amb el mètode durandià aplicada a una poetessa catalana: Maria Mercè Marçal, escrita per una estudiant, Laia Pérez Monné i que va obtenir un premi el 2018/2019: "La nit, tres dones i moltes llunes. Anàlisi de l'obra poètica de Maria Mercè Marçal". 

Inclou un comentari de GD, sobre bruixes. Valorem molt aquest treball perquè  inclou a la bibliografia final l'obra de G.Durand "Lo Imaginario", en castellà, publicada per Columna/Bronce el  2000, per iniciativa nostra i amb esperit de servei per Àlex Susanna. 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Gilbert Durand explica el seu mètode i records a "Fondements et perspectives d'une Philosophie de l'Imaginaire". 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Alguns autors que han escrit sobre Bruixes:  

Teresa Costa Gramunt. 
24 novembre 2021, La Fura.Vilafranca del Penedes.
...................
26 novembre 2021.  El Vel  d'Harmonia.

https://elveldharmonia.blogspot.com/2021/

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Georges Bertin.
L'Association des Amis de Gilbert Durand va publicar informació amb motiu del seu traspàs el 2022. Aquest enllaç publica part  de la seva obra sobre esoterisme, Matèria de Bretanya, Medievalisme i Imaginari.

.....................
Citem el seu Bloc "Chamanes et sorcières".

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Esperem que aquests informacions sobre el mal, l'obscurantisme, l'infern clàssic i el de la terra, serveixin per anar fent un món millor i perquè desapareixi el dolor i la crueltat humana gràcies als coneixements, tolerància  i al diàleg.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<    dilluns, 1 de juliol del 2024

Bruixes -- Apunts -- 1

Aquest mes de juliol comença amb unes recerques històriques de la Universitat de Barcelona. 

..........

Congrés internacional. Universitat de Barcelona. 4-6  juliol 2024.--Laia Jordà Sánchez. -- Cacera de Bruixes  a Europa.

https://www.timeout.cat/barcelona/ca/noticies/barcelona-es-convertira-en-la-capital-europea-sobre-la-cacera-de-bruixes-amb-un-important-congres-063024

.............................................. 

Dones d'aigua.

https://elmon.cat/societat/turisme/gorg-catala-protagonitza-llegenda-bruixes-encanteris-866203/

.............................................

Teresa Costa Gramunt. -- Les bruixes ahir, la ciència avui.

https://www.eixdiari.cat/serveis/agenda/acte/23062/les-bruixes-ahir-la-ciencia-avui.html?utm_source=Butlletins+Eix+Diari&utm_campaign=e1a8cbea94-butlleti_agenda_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_c8e6ecb022-e1a8cbea94-28226629

.............................................

Marc Pons. -- Bruixes al País Basc.

https://www.elnacional.cat/ca/cultura/borbons-ordenar-extermini-bruixes-basques-marc-pons_1235619_102.html

...........................................

Joan Soler i Amigó. Roser Pubill i Porta. -- Les Bruixes es pentinen. -- Mitologia i realitat a la bruixeria catalana. ---(Fragment a la xarxa).

Primera edició: juny 2014. -- © Joan Soler i Amigó & Rosa Pubill i Porta. -- Drets exclusius d’aquesta edició: Raval Edicions SLU, Pòrtic. -- Pedro i Pons, 9-11. -- 08034 Barcelona. -- www.portic.cat. --


ISBN: 978-84-9809-295-0. -- Dipòsit Legal: B. 10.074-2014. -- Coordinació editorial: Bonalletra Alcompas, SL -- Disseny coberta: Júlia Font. -- Disseny i maquetació tripa: Kira Riera Contijoch. -- Edició gràfica: Teresa Condal i Dolors Guerrero. - Imprès a Tallers Gràfics Soler. -- 

......................................... 

Agustí Alcoberro. --  «La cacera de bruixes al Vallès (1619-1622): processos locals i causa general». Ponències. Revista del Centre d'Estudis de Granollers.

................................................

Moltissims autors han escrit sobre el tema. Agustí Alcoberro, Rosa Victòria  Gras, Jaume de Puig i Oliver,  etc, 

...............................................

A Barcelona hi va haver una gran exposició sobre les Bruixes a Catalunya, al Museu d'Història de Catalunya, 

http://revista.museologia.cat/uploads/articulos/at6nygi3noo0oklpvia13mbnn.pdf

 http://bruixes.mhcat.net/index.php/ca/per-saber-mes

Pot ser que aquest enllaç hagi esdevingut obsolet. Cal cercar a la xarxa aquesta gran exposició ca del 2013.

https://bruixes.mhcat.net/index.php/per-saber-mes

.............................................