dissabte, 5 d’octubre del 2019

Alain Verjat -- Apunts -- 2

Alain Verjat


Als cursos sobre Jules Verne, el profesor ens parlava d'aquest il.lustrador, que sedueix per la seva imaginació.
Albert Robida
https://images.app.goo.gl/5XY1kcSRfWkSaiGh6


Aquest any es publicarà l obra:
Mirades de la -ciencia sobre el temps. Barcelona : Universitat de Barcelona, 2019.
A cura de José Enrique Gargallo...et al.
El primer congrés  compta amb la conferència del Dr. Verjat amb la qual va participar, presentant mètodes durandians.
El imaginario del tiempo, p. 367-376.
Dins del camp científic el prof. AVM ens havia parlat també de Michel Serres, traspassat el passat mes de juny.
……….
L'Association des Amis de Gilbert Durand, van publicar aquest article el juny.
L’ancrage symbolique des oeuvres épistémologiques de Gaston Bachelard, Michel Serres et Edgar Morin
……….
La Universitat de Valencia va publicar: