dissabte, 7 de juliol del 2018

Pedres, roques i minerals -- Apunts -- 1

per acabar--


Les pedres, les roques i els minerals al llarg del temps inexorable han estat sotmeses a un cicle vital,  sofrin erosions, canvis i metamorfosis.
....................
....................
....................
La literatura comparada : de la "Weltliteratur" a la "world literature"
...................