dissabte, 4 de desembre del 2021

Gilbert Durand -- Apunts -- 13

    Des del dia 1 de maig del 2021 s'han celebrat actes arreu del món en record del Centenari del naixement de Gilbert Durand (1921-2021). ​​

   ​Avui  però, recordem amb tristesa el seu traspàs, esdevingut el 7 de desembre.

   Els seus deixebles i continuadors de les recerques de l' Imaginari, segueixen treballant.​

CLUJ...CRI2i​---Corin Br​​aga i Jean-Jacques Wunenburger, han publicat un nou número de Echinox....Consulteu la xarxa.​

<<<<<<<<​<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<​<<  

Caietele Echinox / Echinox Journal 

Volume 41 / 2021 

Auto-images et  représentations​ ​de  soi  

II. Identités​ ​individuelles 

Coordinateurs : 

Corin Braga &​ ​Jean-Jacques​ ​Wunenburger 

Editeur :  

Phantasma 

Centre de Recherches  sur l’Imaginaire 

Université​ ​Babeș-Bolyai, 

Cluj-Napoca,  

Roumanie 

caieteleechinox.lett. ubbcluj.ro 

ISSN 1582-960X  (Romania) 

DOI :  

10.24193/cechinox.2021.41 414 pages, 22 Euros 

Pour commandes​ ​s’adresser à : 

Megaprint (Roumanie) http://www.edituramega .ro/domeniu.php?domen iu=20

 

Sommaire 

Identité individuelle : Problèmes de définition  

Identités dans la littérature  

Identités dans les arts et média  

Book Reviews

 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<