dimarts, 24 de novembre del 2020

Philippe Walter -- Apunts -- 1


Philippe Walter-- Apunts -- 1


Voix des Mythes, Science des Civilisations : hommage à Philippe Walter

L’Association des Amis du CRI est honorée d’avoir pu participer à la publication de l’ouvrage :
Fleur VIGNERON, Koji WATANABE (dir.), Voix des Mythes, Sciences des Civilisations : hommage à Philippe Walter, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien, Peter Lang, 2012. XXXVI, 486 p., nombr. ill.
Directeur du Centre de Recherches sur l’Imaginaire (Grenoble 3) (et membre de longue date de notre association), Philippe Walter a incontestablement su donner une image moderne, ouverte et enrichissante des études médiévales et des recherches sur l’imaginaire. Le présent ouvrage collectif, publié en son honneur, témoigne justement de la richesse des perspectives ouvertes par sa réflexion et ses questionnements : mythologie indo-européenne (voire eurasiatique) comparée, imaginaire médiéval (mythes et littérature), folklore et traditions orales, mythe et écriture, théorie du mythe (mythocritique et mythanalyse)… Ces 34 articles, rédigés par des chercheurs des quatre coins du monde (de l’Europe au Japon en passant par l’Afrique du Sud et le Mexique) , constituent ainsi autant de « voix des mythes » qui s’organisent elles-mêmes en une « science des civilisations » où tout a sa place. En bref, ce livre se propose, pour reprendre les mots de Philippe Walter, d’orienter le lecteur « vers une compréhension nouvelle de l’imaginaire humain et vers une observation de l’humanité une et indivisible ».
Plus d’infos sur le site des éditions Peter Lang


Séminaire

dijous, 19 de novembre del 2020

Antoni M. Badia Margarit. -- Apunts del Centenari

 

Antoni M. Badia Margarit. – CRI2i

CRI2i. -- Antoni M. Badia Margarit

........................

16 de novembre. Data del naixement del Dr. Badia. Citem alguns enllaços importants. -- 

Carles Duarte, comissari de l' any Badia, el dia 11 de novembre, ha pronunciat la conferència: "Badia i Margarit, ciència i passió al servei de la llengua catalana".

https://llengua.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Conferencia-Any-Badia-i-Margarit

........................

Universitat de Barcelona. -- Exposició "Badia i Margarit, 100 anys"

https://llengua.gencat.cat/ca/any-badia-i-margarit/recursos/exposicions/exposicio/

.....................

a Núvol:

https://www.nuvol.com/llengua/mestre-badia-i-margarit-106065?utm_source=SUBSCRIPTORS+DE+LA+NEWSLETTER&utm_campaign=3dfd7f8f09-EMAIL_CAMPAIGN_2020_01_31_08_48_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_b03a8deaed-3dfd7f8f09-169441497

........................

CRI2i. -- 14 de novembre. Cloenda del Congrès de Cluj. Ja anunciat anteriorment.

Molt interessant. Corin Braga ha publicat una enciclopèdia de l' Imaginari romanès, 4 vols. 

Pel 2021 hi ha voluntat de fer el proper congrès a Itàlia.

S'ha parlat de diversos seminaris on line. per exemple: Seminari : "Imaginari de la natura" / Blanca Solares.-- Un assistent, Philippe, parla de les seves experiències dins del món industrial i de la importància de "capitalitzar els coneixements". Cal utilitzar els recursos de la tecnologia. -- Aquest tema pot interessar molt els professionals bibliotecaris i documentalistes.

La conclusió és que el CRI2i és un equip magnífic internacional per desenvolupar recerques. No només dins del  món institucional,   universitari i dels Centres,  sinó també, fomentant (des del inici del CRI de Grenoble) , la recerca d' investigadors individuals i aïllats. No cal dir, que aquests darrers poden gaudir de les dues modalitats. La unió fa la força. La cotització és  mínima i simbòlica. A la xarxa trobareu els formularis d'inscripció i condicions.  

Dissabte a la tarda, a la sessió de Cloenda, Maria Carreira va fer una intervenció dient que calia que algú interpretés les Big Data, suposem demanant un Seminari d’ aquest tema.

........................ 

Informacions recents. 

Butlleti digital de CETR. Novembre 2020. Contngut:

“Parlem de forma breu sobre què és la ciència de l'Epistemologia Axiològica i de quines són les seves aplicacions pràctiques en les noves societats de coneixement” ; tecnociència ; robotització ; el dilema de las redes, Big Data...

www.cetr.net

.....................................

Núvol. -- "El malestar en el Big Data".

https://www.nuvol.com/pantalles/el-malestar-en-el-big-data-133705?utm_source=SUBSCRIPTORS+DE+LA+NEWSLETTER&utm_campaign=772294919c-EMAIL_CAMPAIGN_2020_01_31_08_48_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_b03a8deaed-772294919c-169441497 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Llibre per commemorar el centenari del naixement d'Antoni M. BadIa i Margarit, un dels lingüistes més destacats de la Catalunya contemporània,

ANTONI M. BADIA I MARGARIT, UN HOME AL SERVEI DE LLENGUA

Josep Massot i Muntaner. – Barcelona : Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2020. – 152 p. --  ISBN: 9788491911425

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 


dijous, 12 de novembre del 2020

Alexandre de Riquer -- Apunts del Centenari

 

Alexandre de Riquer. --  CRI2i

CRI2i. – Alexandre de Riquer

Cap els anys  1977..., el professor Alfons Serra-Baldó  ens comentava el “Manifest Groc” proclamat pels surrealistes catalans. Així vam entendre moltes coses dels “ismes” occidentals, dels corrents literaris i dels canvis, rebel·lions  i aportacions  generacionals.

Sobre l’ exposició actual, aquest novembre, al  Museu del Disseny de Barcelona,  Modernisme,  Clàudia Rius i Llorens, ha escrit a “Núvol”  aquest  article el 12 novembre 2020.  : 

El Noucentisme és un Modernisme.

https://www.nuvol.com/art/el-noucentisme-es-un-modernisme-134414 

Un article  molt interessant. Estem  molt contents d’ haver  tingut la sort de conèixer aquest professor  ja molt gran, que ens va avançar   unes idees i mecàniques generacionals per  entendre moltes coses de la cultura catalana i occidental.  

Trobem  molt encertades les cites de  Joan-Lluís Marfany, Mireia Freixa i Pilar Vélez...

I més encara perquè el divendres dia 13 de novembre es la data de la mort del gran artista i creador polifacètic Alexandre de Riquer.  Creiem que aquest article de  Clàudia Rius, enllaça amb el criteri d’ Alfons Serra-Baldó.

Alexandre de Riquer es va trobar entre dos focs, però la seva obra encara perdura.

També volem citar que  la bibliografia publicada el 2014 a Escalibor, (Madrid, Sial), sobre Alexandre de Riquer, a més de la seva personal, també incloïa  una bibliografia complementària sobre Modernisme i Noucentisme. Calia explicar l’època per un públic multilingüe.

Aquests “ismes” van ser, i encara són, per sort,  mites i motors poderosos de la cultura catalana avui.

L’article posa damunt  la taula els “ismes, purs”  i els “ismes híbrids, mixtes”. La cultura occidental  que coneixem, està plena d’ “ismes”, purs i impurs.

Recordeu  l’obra de Juan-Eduardo Cirlot, Diccionario de los ismos (Siruela).

Com a comentari durandià, voldríem recordar que dins dels seus mètodes, Gilbert Durand, cita i distingeix els règims purs i els híbrids. També explica la possibilitat de què els règims i estils siguin  purs o híbrids.

Potser perquè va lligat a la naturalesa humana el “coincidentia oppositorum”. Potser perquè cal el pacte, el diàleg....

A l’ article “Permanence du Mythe et changements de l’Histoire”  del Colloque de Cerisy, Le Mythe et le mythique, (Albin Michel), Gilbert Durand parla de la permanència del mite i de la  "néguentropie victorieuse”. Els mites s’adormen, esdevenen latents en les cultures i la societat que evoluciona, però es desvetllen amb el temps i els anys. L’obra d’art perdura. Però això és un altre capítol molt llarg.

Alexandre de Riquer va ser un pioner i un home del seu temps. La seva obra creiem que ha superat el pas del temps.al cap de cent anys.


Congrès du CRI2i   

Avui es el segon dia del congres   organitzat pel CRI2i, amb el qual estem vinculats.

https://www.ufrgs.br/cri2i/category/actualites/

Trobareu  informació en segon lloc.