dimecres, 30 de desembre del 2015

Imaginari de la Matèria de Bretanya

   Aquest primer tram informatiu, fa referència a l'Imaginari i la cultura xinesa que sabem que es podria relacionar amb temes de la Matèria de Bretanya occidental.

   Voldríem completar i donar més informació sobre el passat dia 13 de desembre. Ens referim a l'obra publicada i traduïda de Chaoying Durand Sun. Molts amics la desconeixen i és per això que hi tornem. Es poden trobar obres seves a les biblioteques de Barcelona. Voldríem remarcar la confluència de temes occidentals i orientals. També els temes èpics xinesos, però especialment l'obra escrita conjuntament amb Gilbert Durand:

---Mythes, thèmes et variations /  Gilbert DURAND et Sun CHAOYING, 2000, éditions Desclée de Brouwer

Extret de: Les Cahiers européens de l' Imaginaire:
http://www.lescahiers.eu/contributeurs/chaoying-durand-sun


Extret del Catàleg de PUF. Ressenya de Les Structures anthropologiques de l’Imaginaire.
http://www.puf.com/Auteur:Chaoying_Durand     

Extret de: Decitre.fr
Rabelais. Mythes, images et sociétés / Chaoying Durand Sun, 2000.            
http://www.decitre.fr/livres/rabelais-9782220047751.html

Sobre François Rabelais a la Wikipédia:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Rabelais

..................................................................................
   Sobre l'heroi, protagonista literari per excel·lència, i obligat, citem aquest article que es pot consultar en pdf--(fent la cerca):

Alain Verjat Massmann.-- Mitemas del héroe.Thélème.
Revista Complutense de Estudios Franceses.
.................................................................................
   A Barcelona existeix una gran tradició d'estudis artúrics, dels qual ara no en podem parlar.
Sí volem informar d'un professor ja citat al blog que ha treballat molt el domini ibèric i internacional.
Feu la cerca a google:

CLYTIAR     
http://www.clytiar.org/    

Proyecto de investigación

Cultura, Literatura y Traducción Iberoartúrica

Director : Juan Miguel Zarandona Fernández 
.................................................................................
Matèria de Bretanya a la Wik.
https://es.wikipedia.org/wiki/Materia_de_Breta%C3%B1a    

   Molts espais i territoris de la Matèria de Bretanya són coneguts. Però sempre n'hi ha també d'amagats, com aquest:
The abandoned Roman amphitheatre in Caerleon, Wales, is traditionally known as Arthur’s Round Table.

*** Ron Weaver--Ancien Architecture
The abandoned Roman amphitheatre in Caerleon, Wales, is traditionally known as Arthur’s Round Table.

diumenge, 13 de desembre del 2015

Porto Alegre / AAGD - novetats

  
   Primera informació.
   A la pàgina d'aquest blog del 12 d'octubre informàvem del Congrés CRI 2i que s'havia de celebrar a finals de mes a Porto Alegre, Brasil.
Avui des del CRI2i ens han enviat la referència d'on el podeu trobar a la xarxa:

http://imaginalis.pro.br/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2015/10/anais2congresso_1447007971_wc_order_563f95f5069e4.pdf

Les actes s'han publicat gràcies a Ana Tais Barros  i el seu equip. També s'ha publicat un Manifeste de l' Imaginaire 2015 en word.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Segona informació.
Al web de l'Association des Amis de Gilbert Durand hi trobareu noves informacions.

En primer lloc, apareix una nova publicació durandiana:

Chao Ying Durand-Sun
Le strutture fondamentali dell'immaginario in "L'Epopea dei tre Regni"
Átopon.

D'aquest catàleg citem:
http://www.atopon.it/ebooks/#1818989260  

   "Chao Ying Durand-Sun in questo saggio di mitocritica durandiana del grande romanzo L’epopea dei Tre Regni di Luo Guan-zhong mette in luce la singolarità dell’immaginario cinese che privilegia il pensiero mitico, sintetico, implicante e, diversamente da quello occidentale, è analogico, considera la realtà unica e instancabilemente cerca l’equilibrio tra gli elementi antagonisti per raggiungere l’accordo perfetto di Yin e Yang...."
.....

Les Trois Royaumes (roman) a la Wikipédia:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Trois_Royaumes_(roman)    

.................................................
En segon lloc:
Imaginaires des techniques : liberté et contraintes symboliques à partir de Gilbert Durand.


http://amisgilbertdurand.com/imaginaires-des-techniques-liberte-et-contraintes-symboliques-a-partir-de-gilbert-durand/    

Iris, n° 36 / 2015
Les imaginaires du cerveau (deux)IRIS, no. 36

Directeur éditorial Marie-Agnès Cathiard
Editeur du volume Patrick Pajon

Centre de recherche sur l'Imaginaire--Université de Grenoble. ELLUG.
..........

Jean-Jacques Wunenburger (Institut de recherches philosophiques, Université Lyon 3),