dissabte, 7 de juliol de 2018

Pedres, roques i minerals -- Apunts -- 1

per acabar--


Les pedres, les roques i els minerals al llarg del temps inexorable han estat sotmeses a un cicle vital,  sofrin erosions, canvis i metamorfosis.
....................
....................
....................
La literatura comparada : de la "Weltliteratur" a la "world literature"
................... 

dimarts, 26 de juny de 2018

William Butler Yeats -- Apunts -- 1

   Avui presentem apunts sobre els mites, recerques i una página dedicada al poeta W.B. Yeats,  amb alguns articles seleccionats.
William Butler Yeats
https://ca.wikipedia.org/wiki/William_Butler_Yeats    


………………Sobre un possible mètode de recerca.
Primer objectiu. Els autors triats.
---El món dels coneixements, el de la literatura, són inmensos. El món d'un autor, el món de Gilbert Durand comprèn tota la seva obra i tots els escrits sobre ell. La Xarxa, el núvol, amb la seva riquesa és el lloc adequat per establir una comunicació universal.
---Aquesta pàgina inclou informació obtinguda de la recerca d'unir el nom d'un autor-creador i Gilbert Durand. En aquest cas, la recerca ha estat molt extensa pels nostres propòsits i en donem només una part.
Segon objectiu. L'època cronològica. Ens interessen els segles XIX i XX.
---Hem triat el poeta W. B. Yeats entre d'altres motius per l'època viscuda, 1865-1939. Així, els estudis sobre ell, toquen indirectament els segles XIX i XX i la seva societat.
---Una vegada fixada la data de principis del Segle XIX, per esperit de servei ens remuntem breument als orígens dels temps, als orígens de la humanitat i volem establir una síntesi sobre milers d'anys d'història humana fins arribar a principis del Segle XIX, tot repassant la història de la cultura i els diferents mites que han marcat cada època, apareixent, dominant el temps i desapareixent.
---No cal dir que per aquesta tasca Gilbert Durand ens és imprescindible. Tota la seva obra ens és imprescindible. Donem la seva bibliografia de l' AAGD,
https://amisgilbertdurand.com/bibliographie/
però optem per citar-ne les següents:
1960-2016. -- Les Structures anthropologiques de l'Imaginaire.
1969. -- Les grands textes de la sociologie moderne.
1979. -- Science de l'Homme et Tradition. Le nouvel esprit anthropologique. -- Ed. cast. 1999, Ciencia del Hombre y Tradición, Barcelona.
1996. --  Introduction à la mythodologie. Mythe et société. Paris. -- Ed. cast.  2003,   Mitos y sociedades, Introducción a la mitodología, Buenos Aires.
---Després de molts anys, hem arribat a la conclusió que hem de repensar i replantejar els nostres coneixements, el nostre saber, el nostre propi bagatgde cultural,  les nostres vivències,  si volem seguir el camí de la recerca durandiana. 
---Les  obres citades permeten reconstruir els trams "orígens-1789" i "1800-1999" .
Tercer objectiu: Els mites, temes, arquetips predominants.
Éls mites són necessaris per establir la recerca mitocrítica i mitoanàlitica  d'un text, d'un autor o d'una época. Apareixen, desapareixen, tornen a aparèixer a través de la història humana i dels moviments culturals com les ones o el vent. És gratificant poder recórrer sempre al quadre classificatori de "Les Structures anthropologiques de l'Imaginaire".
……...……..Mitocrítica. Mitoanàlisi.
Hem citat aquests mots i mètodes diverses vegades i en diferents contextos. Presentem ara uns enllaços de diferents escoles i àrees geogràfiques que donen  noves perspectives a la Mitocrítica. En seguirem parlant. La primera que donem, és la versió hispànica, que reconeix l'aportació original de Gilbert Durand. És una pàgina molt treballada i amb molta informació.
https://es.wikipedia.org/wiki/Mitocr%C3%ADtica 
…………....
Durand, Gilbert. -- La Mitocrítica paso a paso ; trad. d Blanca Solares. -- Acta Sociológica, UNAM, núm. 57, enero-abril 2012, pp. 105 – 118.-- Publicado anteriormente con el título de La Mythocritique pas à pas en Champs de l'Imaginaire ;  ed. Daniele Chauvin, Grenoble : ELLUG, 1996, p. 229-242. 
http://www.revistas.unam.mx/index.php/ras/article/view/29762    
...................
PowerPoint. -- Gilbert Durand, Introducción a la Mitocrítica. -- Taller de Lectura y Escritura "En Espiral", publicado en "Educación" 30 dic. 2015. 
https://es.slideshare.net/enespiral/gilbert-durand-introduccin-a-la-mitocrtica           
........................
Herrero Cecilia, Juan. -- El mito como intertexto : la reescritura  de los mitos en las obras literarias. -- IN : Cédille, revista de estudios franceses, nº 2, (abril 2006), p. 58-76.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2215129     
........................Mitoanàlisi.
Durand, Gilbert. -- De la mitocrítica al mitoanálisis. Figuras míticas y aspectos de la obra ; introducción, traducción y notas de Alain Verjat. -- Barcelona : Anthropos , 1993. -- 366 p. -- (Autores, Textos y Temas Hermeneusis ; 12).
https://books.google.es/books?id=rpyqdPGlhwcC&pg=PA347&lpg=PA347&dq=gilbert+durand+mitocritica+y+mitoanalisi&source=bl&ots=TwOFgMF_u4&sig=C1mb3e9fjIhKUxHXAxBXTxC2uTU&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiK8OKoz-_bAhUG7xQKHU25ByIQ6AEIYjAJ#v=onepage&q=gilbert%20durand%20mitocritica%20y%20mitoanalisi&f=false

1993.-- Reedición con prefacio de Blanca Solares.
………………………
Société Internationale de Mythanalyse. -- Fisher, Hervé. -- Qu'est-ce que la mythanalyse?
https://www.mythanalyse.org/textes


……………...Tornem a l'autor de Irlanda indòmita, premi Nobel de Literatura el 1923.
http://www.edicions1984.cat/contenidos.cfm?cod=detallecatalogo&sugerencia=inici&grupopag=1&tipopag=contenido&codigo=978-84-15835-70-7    
.........................
<<<Regard sur l'écriture de l'espace et du temps dans la poésie de W.B. Yeats de la jeunesse à la maturité
        Raymonde Alluin-Popot
                                                         
Université de Lille III


http://books.openedition.org/puc/379
Regard sur l'écriture de l'espace et du temps dans la poésie de W.B. Yeats de la jeunesse à la maturité 
 ...............................
<<<Régis Poulet. -- L'Orient régénérateur. Généalogie d'une illusion.


https://www.larevuedesressources.org/l-orient-regenerateur-genealogie-d-une-illusion-4,620.html    
...............................
<<<José Ricardo Chaves. -- El ocultismo y su expresión romántica.
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3637713.pdf


...............................
<<<Teresa Osuna. -- William Butler Yeats y Lennox Robinson ante el drama irlandés de crítica social : el cisne a la sombre del león. -- IN: El futuro del pasado. _Revista electrónica de historia. -- Salamanca, 2016, núm. 7, p. 477-495.[PDF]El Futuro del Pasado, n.º 7, 2016
…………………..
Léon Surette. -- The birth of modernism. Ezra Pound, T.S. Eliot, W.B. Yeats and the occult.
…………………..
Klaus Peter Jochum, 2013.

The Reception of W. B. Yeats in Europe


https://books.google.es/books?isbn=1623569516
..............................
Conclusió.
Evidentment hi ha moltes maneres de fer recerques. Aquí i avui, presentem aquesta
perquè és molt important per a nosaltres  obtenir materials nous, dispersos, desconeguts,
poc usuals i gaudir de la seva lectura diversa, polièdrica i enriquidora. Això permet
endinsar-se a més d'un autor, en una época, en un temps, en un estil, ple de mites
fluctuants patents o latens. La dinàmica del mite mou  i domina la conca semàntica,

segons els trams  que Gilbert Durand explica en parlar de la Potamología.
Ja hem donat les cites en d'altres llocs, la més funcional la trobareu al capítol 3 de:
1996. --  Introduction à la mythodologie. Mythe et société. Paris. --
2003. -- Ed. cast.  Mitos y sociedades, Introducción a la mitodología, Buenos Aires.
Adjuntem una ressenya de Teresa Costa Gramunt publicada a Eix Diari i que ha
merescut ser citada a l'AAGD.
https://www.eixdiari.cat/opinio/doc/77938/mites-i-societat.html


https://amisgilbertdurand.com/mites-i-societats/
dimecres, 16 de maig de 2018

Imaginari -- Apunts -- 180516

Al títol Imaginari -- Apunts i data, donem informacions diverses sobre : Congressos, Col·loquis, Trobades, Conferències, Actes, articles...
Rebut avui.------D'Àtopon : Congrés, maig 2018, Catania ...
https://www.atopon.it/convegno-internazionale-di-mitoanalisi/    
Extret : .........................................
Notizie

Convegno internazionale di mitoanalisi
16 maggio 2018
Convegno internazionale di Scienze Umane e Sociali

“Mitanalisi dell’insularità”

Catania, 21-22 maggio 2018
Il convegno si propone di esaminare il tema dell’insularità tra mito e immaginario, per restituire un quadro conoscitivo dello stato delle ricerche e degli studi recenti sulla teoria mitanalitica, facendo emergere nuove prospettive di studio. Il convegno è associato al premio internazionale Thrinakìa, che ha sollecitato una mitanalisi dell’isola muovendo dal patrimonio culturale immateriale della memoria e dell’immaginario della Sicilia.
Comitato organizzatore:
  • M@GM@ Rivista internazionale di scienze umane e sociali – Osservatorio dei Processi Comunicativi, Associazione Culturale Scientifica
  • Société Internationale de Mythanalyse, Montréal (Québec)
  • Thrinakìa – Premio internazionale di scritture autobiografiche, biografiche e poetiche, dedicate alla Sicilia, OdV Le Stelle in Tasca
.................................................................................................................................
Congrés, octubre  2018, Madrid...
Amaltea  
Journal of Myth Criticism
Revue de Mythocritique

V International Conference on Mythcriticism“Myth and Audiovisual Creation” (Madrid, 15th-26th October 2018)
The Conference will be held in four venues (all are either in Madrid or in its outskirts)
Universidad de Alcalá: “German Myths” (15th-17th Oct.)
Universidad Autónoma: “Classical Myths” (17th-19th Oct.)
Universidad Francisco de Vitoria: “Biblical Myths” (22nd-23rd Oct.)
Universidad Complutense: “Modern Myths” (24th-26th Oct.)


V Congrès International de Mythocritique“Mythe et création audiovisuelle” (Madrid, 15-26 octobre 2018)
Le Congrès aura lieu dans quatre différents (tous sont à Madrid ou dans la banlieue)
Universidad de Alcalá: “Mythes germaniques” (15-17 octobre)
Universidad Autónoma: “Mythes classiques” (17-19 octobre)
Universidad Francisco de Vitoria: “Mythes bibliques” (22-23 octobre)
Universidad Complutense: “Mythes modernes” (24-26 octobre)

V Congreso Internacional de Mitocrítica“Mito y creación audiovisual” (Madrid, 15-26 de octubre de 2018)
El congreso se celebrará en cuatro sedes (todas en Madrid o en los alrededores)
Universidad de Alcalá: “Mitos germánicos” (15-17 de octubre)
Universidad Autónoma: “Mitos clásicos” (17-19 de octubre)
Universidad Francisco de Vitoria: “Mitos bíblicos” (22-23 de octubre)
Universidad Complutense: “Mitos modernos” (24-26 de octubre)

V. Internationaler Kongress der MythokritikMythos und audiovisuelle Kreation (Madrid, 15.-26. Oktober 2018)
Der Kongress wird in vier Universitäten stattfinden (alle befinden sich in Madrid oder Umgebung).
Universidad de Alcalá: “Germanische Mythen” (15.-17. Oktober)
Universidad Autónoma: “Klassische Mythen” (17.-19. Oktober)
Universidad Francisco de Vitoria: “Biblische Mythen” (22.- 23. Oktober)
Universidad Complutense: “Mitos modernos” (24.-26. Oktober)

............................................................................................................................

Properament  2 de juny 2018. es celebrarà l'Assemblea general de


l'Association des Amis de Gilbert Durand, AADG,
Chambéry.


Extret de la circular signada pel secretariat :


Chers amis de Gilbert Durand,

Après cette fin 2017 marquée par de grands et beaux moments pour notre association que vous pouvez retrouver sur notre site, nous revenons vers vous pour vous transmettre la convocation pour l'assemblée générale qui aura lieu : le Samedi 2 juin 2018 à l'Université Savoie Mont Blanc à Chambéry à 10h30.
Elle sera inaugurée par une conférence de notre ami Alberto Filipe Araújo (Université du Minho à Braga - Portugal) sur Gilbert Durand et le cercle Eranos.

Nous aurons le plaisir d'échanger sur différents projets que l'association pourrait mettre en œuvre.


Vous trouverez en pièces jointes:
- la convocation et l'ordre du jour
- une fiche de réinscription
- une fiche pour le pouvoir
- une fiche pour l'inscription au repas de notre assemblée.
- le plan d’accès.
- La couverture du nouveau livre de G. Durand « L’œuf de Pâques »
Éditions You Feng, Libraire-Éditeur.-- "Mystère burlesque", dedicat a la memòria de Paul Claudel, obra escrita entre 1940 i 1950, i publicada ara per primera vegada. -- L'editor qualifica l'obra de drama intemporal, concebut durant les vicissituds de la Segona Guerra Mundial, entre la resistència i la presó, on va conèixer l'horror,  la malaltia, el sofriment físic i moral, i l'angoixa obsessiva de la mort. 
  
ISBN 979-10-367-0017-0dimarts, 1 de maig de 2018

Gilbert Durand -- Apunts -- 10


Avui recordem aquest gran erudit humanista, ampliant informacions que ja hem tractat abans. Pensem que és bo anar a les fonts, als articles on Gilbert Durand explica com va organitzar les seves recerques, els seus  mètodes dins dels paràmetres científics existents."Gilbert Durand (1 de maig de 1921, Chambéry – 7 de desembre de 2012) va ser un antropòleg, mitòleg, iconòleg i crític d'art francès, creador de la mitocrítica o mitodología".
https://ca.wikipedia.org/wiki/Gilbert_Durand    
................................
https://es.wikipedia.org/wiki/Gilbert_Durand    
................................
Amb aquests mots voldríem homenatjar una vegada més aquesta figura que encara manté avui una gran vigència científica i humana.
................................
Avui volem difondre aquesta obra pel seu contingut científic, filosòfic i transdisciplinari actual.
Sciences et archétypes. Fragments philosohiques pour un réenchantement du monde ;  Hommage au Professeur  Gilbert Durand ; sous la direction de Mohammed Taleb.  Avec les contributions de Michel Cazenave, Gilbert Durand, Philippe Jouët, Anne Perol, Claire Wagner-Rémy, Jean-Jacques Wunenburger. -- Paris : Éditions Dervy, 2002. -- 426 p. -- ISBN 2-84454-149-6. --
................................Conté dos articles de Gilbert Durand:
<Introduction à l'alogique du mythe. -- P. 75-96.
................................
<Les combats transdisciplinaires d'une vie. Entretien avec Gilbert Durand. (Diàleg amb Mohammed Taleb i Anne Perol). -- P. 235--261.


...............................El to col·loquial de l'entrevista és deliciós, Gilbert Durand s'expressa ben clar, de vegades amb un toc d'humor, explicant el què vol dir, defensant els valors de l'Imaginari i de la Ciència, parlant d'una llista molt llarga d'amics, coneguts, adversaris, autors clàssics i contemporanis. Es mostra com un "enfant terrible", disposat a escriure sobre l'anti-història i l'anti-filosofia, explicant com s'ha escrit la història de les idees i de les ciències,  ocultant l'astrologia de Kepler, l'alquímia de Newton, o el Traité des anges de Fechner...p. 252.
   No caldria afegir que la infrastructura  de moltes de les recerques es basa en les diverses cultures i tradicions dels pobles, en la vida quotidiana, oralitat, mites i rituals.    
   La història de la cultura i de la ciència es sustentent en mites i fils conductors, que són latents, patents, que sorgeixen, desapareixen, creant una meravellosa cadència que és la història de l'Imaginari.
Citem fragments:
...............................
p. 239. -- Explica la noció de "... "bassin sémantique", notion que j'ai empruntée à Sheldrake, ses champs morpho-génétiques, et à Waddington, la chréode".
...............................
https://es.wikipedia.org/wiki/Rupert_Sheldrake  


https://es.wikipedia.org/wiki/Conrad_Hal_Waddington       
...............................
p, 254. -- "... J'ai participé très récemment à un colloque dont l'intitulé était curieux : "l'Europe ou les tribus". Je m'inscris en faux contre cette vision : l'Europe ne se fera que par une confédération de tribus, c'est-à-dire dans les ciments locaux des cultures locales.../ ".
",,, vous ne ferez pas l'Europe avec du charbon et de l'acier. J'avais raison : aujourd'hui le charbon est mauritanien et l'acier canadien..."
...............................
p. 257-258. -- "...C'est César qui a décidé que le Rhin était infranchissable et que d'un coté se trouvaient les bons Gaulois que l'on arrivait à civiliser quand sur l'autre rive se trouvaient les Germains qui n'étaient d'autres que d'abominables sauvages. Le Rhin est donc devenu une barrière dès César".
...............................
p. 258. -- (Més avall, crida a la solidaritat científica).  "... scientifiques de touts les pays unissez-vous !. Au point où nous sommes, les scientifiques doivent dire leurs vérités. De Cordoue en Tsukuba, de Tsukuba en Venise, les scientifiques se rendent compte qu'ils ont une responsabilité sinon spirituelle, au moins intellectuelle".
...............................
Repetim la importància d'aquesta traducció al castellà de:
Gilbert Durand. -- Introduction à la mythodologie. Mythes et sociétés. -- Paris : Éditions Albin michel, 1996.
..............................
Gilbert Durand. --  Mitos y sociedades ; traducción de Sylvie Nante ; prefacio de Michel Cazenave.  -- Buenos Aires : Biblos. --  2003. -- 192 p. -- (Colección Daimon) . -- ISBN 950-786-398-1
https://books.google.es/books?id=28XAz9-6XYMC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
.............................
Al Capítol Tercer s'explica la teoria de les conques semàntiques.
......................................................................


De l'Academia.edu ens va arribar aquest número d'Àtopon, també sobre mitodologia.
Gilbert Durand e la mitodologia. / Anna Maria Iacuele, Maria Pia Rosati.-- Roma :  Mythos Edizioni, 2006-2015.
..............................

Centro Studi                     Mythos : Átopon​

..............................diumenge, 18 de març de 2018

Prerafaelites -- Apunts -- 3


Cultura del segles XIX, XX i XXI.
Seguint el fil dels esdeveniments de la nostra ciutat, avui volem donar informació sobre els Prerafaelites, anglesos i catalans. També una cita per a l'autor francés Gustave Moreau.
https://es.wikipedia.org/wiki/Gustave_Moreau


..............................................................................
El Butlletí de l'ATENEU BARCELONÈS núm. 298 del març 2018 anuncia la presentació en segona edició de l'obra cabdal de Mariàngela Cerdà Surroca.
Dimarts, 20 de març. Publicada per Ònix Editor, aquest 2018. L'editor, és Òscar Esquerda, anteriorment vinculat a March Editor.
ELS PRERAFAELITES A CATALUNYA / Mariàngela Cerdà i Surroca. -- Barcelona - Lleida : Ònix Editor, 2018. -- ISBN: 978-84-948174-0-3
..............................................................................
< Ja en vam parlar el 14 d'agost de 2014.


CERDÀ i SURROCA, Mariàngela
Els Pre-rafaelites a Catalunya : una literatura i uns símbols / per Maria Àngela Cerdà i Surroca ; pròleg de Doireann MacDermott
                                  Barcelona : Curial, 1981.-- 475 p. -- (Biblioteca de cultura             catalana ; 50). -- (Aquesta obra fou ressenyada per Lluís Permanyer a La Vanguardia de Barcelona el 25 de febrero de 1982).
................Vam tornar a parlar-ne el dia 1 de maig de 2015.
....................................................................
Podeu consultar també la pàgina del 3 d'abril de 2014, d'aquest bloc:
Alexandre de Riquer (1856-1920).
....................................................................


Podeu consultar el cv de Mariàngela Cerdà a la página de Clytiar, centre artúric dirigit per Juan Miguel Zarandona, Universidad de Valladolid-Soria.
http://www.clytiar.org/investigadores/maria-dels-angels-cerda-i-surroca/
..................................................
< Aquest any 2018 ha arribat a Barcelona l' Exposició Willliam Morris. 
"Exposiciones. Del 22 de febrero al 20 de mayo, el MNAC presenta una gran exposición sobre el movimiento Arts and Crafts y su ideólogo William Morris.
El artista William Morris (1834-1896) fue el máximo ideólogo del movimiento Arts and Crafts, nacido en Gran Bretaña hacia 1880 y ligado al diseño y las artes decorativas. El Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) presentará 300 obras de este movimiento artístico provenientes de importantes museos británicos en la exposición “William Morris y compañía: el movimiento Arts and Crafts en Gran Bretaña”.
.................
https://es.wikipedia.org/wiki/William_Morris 
http://guia.barcelona.cat/es/agenda/detall/william-morris-al-mnac_99400574806.html       
................Abans, el 2017,  exposició a Madrid.

http://tectonicablog.com/?p=109169
..............................................................................................


< Hem consultat la base de dades TRACES de la Universitat Autónoma de Bellaterra, creat el 1987 per Jordi Castellanos (1946-2012) i el seu equip GELCC.


Els encapçalments de matèries són:
prerrafaelita..................2
prerafaelitism.............41
prerfaelitisme...............1
.....................Hem seleccionat aquests links:
Del bloc : encenallsdeliteraturaiart:
http://blocs.xtec.cat/espaidelarosalita/2013/09/28/el-prerafaelisme/    
...............................................
Tendències filosòfiques i artístiques que influiren en el Modernisme:
http://www.xtec.cat/~malons22/personal/tendenciesmodernistes.htm    
................
Prerafaelitisme
https://glossaris.servidor-alicante.com/moviments-artistics/prerafaelitisme    
..............................................
Obres relacionades de Mariàngela Cerdà a TRACES.
https://traces.uab.cat/search?ln=es&sc=1&p=cerda+surroca&f=&action_search=Buscar&c=tracesref&c=tracesbib&c=videos    
...............................................................................................


< El 1946, a l'exili,  l'erudit Alfons Serra-Baldó, educat a la Universitat Autònoma de Barcelona republicana i universitats europees,  ja parlava dels prerafaelites:
"Contribució a l’estudi de la composició verdagueriana". En: Miscel·lània Verdaguer: homenatge al poeta nacional de Catalunya amb motiu del centenari del seu naixement. -- París : E. Ragasol, 1946. -- P. 205-211.
................
< A la xarxa hem trobat:
.................
Jordi Castellanos.-- Verdaguer i el prerafaelitisme. Algunes notes per a un estudi.-- IN: Verdaguer. Un geni poètic. Catàleg de l'exposició commemorativa del centenari de la mort de Jacint Verdaguer (1902-2002).  -- Barcelona : Biblioteca de Catalunya, 2002.
http://www.bnc.cat/expos/expo_verdaguer/articles/castallanos.pdf    
[PDF]Verdaguer i el prerafaelitisme. Algunes notes per a un estudi
.................
Maria Àngels Heras Lázaro. -- Nacionalisme: importació i tradició. el model prerafelita en la gènesi cultural del modernisme català....-- Comunicació al Congrés de 1898, entre la crisi d'identitat i la modernització. Actes del congrés internacional celebrat a Barcelona, 20-24 d'abril de 1998, vol. 2. -- Barcelona : Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2000.
https://books.google.es/books?id=zEzHmQSdBPsC&pg=PA292&lpg=PA292&dq=prerafaelitisme&source=bl&ots=F7U__U-RaO&sig=ds8Cd2uj92mmIgepb44gGL_7PKw&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiFx6LF29fYAhWItBQKHRVnA8g4ChDoAQhOMAw#v=onepage&q=prerafaelitisme&f=false    
...............
Teresa Costa Gramunt, bloc El vel d'Harmonia, 14 de novembre de 2014.
http://elveldharmonia.blogspot.com.es/2014/11/imaginaris.html    


i confèrencia de Mariàngela Cerdà sobre els prerafaelites:
http://www.bnc.cat/Visita-ns/Activitats/Taula-rodona-Imaginari-Humanitats-i-Religions
...............
Deborah García Piquer.-- Arte y literatura en la construcción de la "femme fatale" duante el prerrafaelismo.--Universitat Jaume I.

...............
Anne Dzamba Sessa. -- Richard Wagner and the English. -- London : Associated University Press, 1979.
https://books.google.es/books?id=lMDdEWuXU44C&pg=PA89&lpg=PA89&dq=richard+wagner+prerafaelites&source=bl&ots=EtfvmKcdbF&sig=drVM4s_MRcepmw0RdQn665lZ4Sk&hl=es&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwi9-p-BsZLQAhUHJcAKHa4aAowQ6AEIHTAA#v=onepage&q=richard%20wagner%20prerafaelites&f=false
...............
Romantisme a la Wikipédia.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Romantisme    
...............
Préraphaélisme a la Wikipédia.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9rapha%C3%A9lisme    
...............
Décadentisme a la Wikipédia.-- Al final es cita l'article de Gilbert Durand, Les Mythèmes du décadentisme, que envía al Centre Bachelard.
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cadentisme    
...............
Symbolisme (art) a la Wikipédia.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Symbolisme_(art)    
...............

dijous, 8 de març de 2018

CRI2i--Apunts -- 4

3ème Congrès International du CRI2i

Imaginaires de l’altérité

Hammamet – Tozeur, Tunisie
6-10 mars 2018

Podeu consultar informació sobre el 3ème Congrès International du Centre de Recherches Internationales sur l'Imaginaire i també informació sobre aquest Centre a:


https://www.ufrgs.br/cri2i/congres/3-2018/   
.............

Comité scientifique

Jean-Jacques WUNENBURGER (Université Jean Moulin Lyon3, France)
Corin BRAGA (Université Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, Roumanie)
Hédia ABDELKEFI (I2L- Université Tunis El Manar, Tunisie)
Ali TOUMI ABASSI (Université de la Manouba, Tunisie)
Jalel El GHARBI (Université de la Manouba, Tunisie)
Ana Tais PORTANOVA BARROS (Universite Federale du Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brésil)
Gérard PEYLET (CLARE-LAPRIL, Université Michel de Montaigne, Bordeaux-Montaigne, France)
Véronique ADAM (Université Toulouse II, France)
Hichem ISMAIL (Université de Sfax, Tunisie)


..........................................................
Anteriorment hem donat informació sobre el CRI2i els dies 12/10/15 ; 13/12/15 i  27 12 /17.
..........................................................
Hammamet - Tunis.
https://ca.wikipedia.org/wiki/Tunis 


.....................................................................................................
Juan-Eduardo Cirlot va escriure El libro de Cartago. ple de mites, símbols i misteris. Ressenya:

Algo con forma de alguienIgitur, Barcelona, 1998
Prólogo de Carlos Edmundo de Ory; Edición de Victoria Cirlot
Montblanc : Ígitur, 1997. -- 102 p. -- (Ígitur/Poesía ; 5).

(L'ànima d l'editorial Ígitur és Rosa Lentini, poetessa).
https://es.wikipedia.org/wiki/Rosa_Lentini    
.................................

Extret de:  Revista de Libros. 1/10/1998.
Revista de Libros
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
J.-E. Cirlot. -- El libro de Cartago ; ed. Victoria Cirlot. -- Ediciones  Vaso roto. 2016.-- 137 p."Diario de una tristeza irrazonable” subtitulaba Cirlot este libro que, escrito en El café de las Ramblas, en los últimos días de 1946..."


https://www.vasoroto.com/?lg=es&id=4&cid=13&lid=207    
........................................................................................................
L' any 1969, J.-E. Cirlot va publicar uns Poemas de Cartago a:
Separata de: "Papeles de Son Armadans".-- Palma de Mallorca. --  Núm. 165 (dic. 1969). -- 6 f,
........................................................................................................
Més informació sobre el tema el dia 9 d'abril de 2016 i:
........................................................................................................
Parra, Jaime D. -- El círculo y su centro : la esencial unidad de la obra de J.E. Cirlot.-- IN: Barcarola : revista de creación literaria. Dossier Cirlot (monogràfic).  -- Nº 53, junio 1977, p. 69-78.
........................................................................................................
Parra, Jaime D.. -- Cirlot. El poeta y sus símbolos.
Barcelona : Ediciones del Bronce,  2001. -- 221 p.
........................................................................................................
Parra, Jaime D. (coord.).  – La Simbología : grandes  figuras de la ciencia de los símbolos . – Barcelona : Montesinos, 2001. – 239 p. – (Biblioteca de divulgación temàtica ; 71).
........................................................................................................