dimecres, 30 de desembre del 2015

Imaginari de la Matèria de Bretanya

   Aquest primer tram informatiu, fa referència a l'Imaginari i la cultura xinesa que sabem que es podria relacionar amb temes de la Matèria de Bretanya occidental.

   Voldríem completar i donar més informació sobre el passat dia 13 de desembre. Ens referim a l'obra publicada i traduïda de Chaoying Durand Sun. Molts amics la desconeixen i és per això que hi tornem. Es poden trobar obres seves a les biblioteques de Barcelona. Voldríem remarcar la confluència de temes occidentals i orientals. També els temes èpics xinesos, però especialment l'obra escrita conjuntament amb Gilbert Durand:

---Mythes, thèmes et variations /  Gilbert DURAND et Sun CHAOYING, 2000, éditions Desclée de Brouwer

Extret de: Les Cahiers européens de l' Imaginaire:
http://www.lescahiers.eu/contributeurs/chaoying-durand-sun


Extret del Catàleg de PUF. Ressenya de Les Structures anthropologiques de l’Imaginaire.
http://www.puf.com/Auteur:Chaoying_Durand     

Extret de: Decitre.fr
Rabelais. Mythes, images et sociétés / Chaoying Durand Sun, 2000.            
http://www.decitre.fr/livres/rabelais-9782220047751.html

Sobre François Rabelais a la Wikipédia:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Rabelais

..................................................................................
   Sobre l'heroi, protagonista literari per excel·lència, i obligat, citem aquest article que es pot consultar en pdf--(fent la cerca):

Alain Verjat Massmann.-- Mitemas del héroe.Thélème.
Revista Complutense de Estudios Franceses.
.................................................................................
   A Barcelona existeix una gran tradició d'estudis artúrics, dels qual ara no en podem parlar.
Sí volem informar d'un professor ja citat al blog que ha treballat molt el domini ibèric i internacional.
Feu la cerca a google:

CLYTIAR     
http://www.clytiar.org/    

Proyecto de investigación

Cultura, Literatura y Traducción Iberoartúrica

Director : Juan Miguel Zarandona Fernández 
.................................................................................
Matèria de Bretanya a la Wik.
https://es.wikipedia.org/wiki/Materia_de_Breta%C3%B1a    

   Molts espais i territoris de la Matèria de Bretanya són coneguts. Però sempre n'hi ha també d'amagats, com aquest:
The abandoned Roman amphitheatre in Caerleon, Wales, is traditionally known as Arthur’s Round Table.

*** Ron Weaver--Ancien Architecture
The abandoned Roman amphitheatre in Caerleon, Wales, is traditionally known as Arthur’s Round Table.

diumenge, 13 de desembre del 2015

Porto Alegre / AAGD - novetats

  
   Primera informació.
   A la pàgina d'aquest blog del 12 d'octubre informàvem del Congrés CRI 2i que s'havia de celebrar a finals de mes a Porto Alegre, Brasil.
Avui des del CRI2i ens han enviat la referència d'on el podeu trobar a la xarxa:

http://imaginalis.pro.br/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2015/10/anais2congresso_1447007971_wc_order_563f95f5069e4.pdf

Les actes s'han publicat gràcies a Ana Tais Barros  i el seu equip. També s'ha publicat un Manifeste de l' Imaginaire 2015 en word.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Segona informació.
Al web de l'Association des Amis de Gilbert Durand hi trobareu noves informacions.

En primer lloc, apareix una nova publicació durandiana:

Chao Ying Durand-Sun
Le strutture fondamentali dell'immaginario in "L'Epopea dei tre Regni"
Átopon.

D'aquest catàleg citem:
http://www.atopon.it/ebooks/#1818989260  

   "Chao Ying Durand-Sun in questo saggio di mitocritica durandiana del grande romanzo L’epopea dei Tre Regni di Luo Guan-zhong mette in luce la singolarità dell’immaginario cinese che privilegia il pensiero mitico, sintetico, implicante e, diversamente da quello occidentale, è analogico, considera la realtà unica e instancabilemente cerca l’equilibrio tra gli elementi antagonisti per raggiungere l’accordo perfetto di Yin e Yang...."
.....

Les Trois Royaumes (roman) a la Wikipédia:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Trois_Royaumes_(roman)    

.................................................
En segon lloc:
Imaginaires des techniques : liberté et contraintes symboliques à partir de Gilbert Durand.


http://amisgilbertdurand.com/imaginaires-des-techniques-liberte-et-contraintes-symboliques-a-partir-de-gilbert-durand/    

Iris, n° 36 / 2015
Les imaginaires du cerveau (deux)IRIS, no. 36

Directeur éditorial Marie-Agnès Cathiard
Editeur du volume Patrick Pajon

Centre de recherche sur l'Imaginaire--Université de Grenoble. ELLUG.
..........

Jean-Jacques Wunenburger (Institut de recherches philosophiques, Université Lyon 3),

diumenge, 22 de novembre del 2015

Jules Verne - Apunts - 2

   Aquests Apunts-2 sobre Jules Verne, són en realitat els tercers. Podeu consultar les pàgines de ImagBRI, del 23 d'abril i del 10 de maig de 2015 on hi trobareu molta informació sobre Jules Verne, així com uns grans especialistes que l'han tractat.

   Cal recordar sempre, Simone Vierne de Grenoble.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Simone_Vierne    

Cellier Léon. --  Vierne (Simone). Jules Verne et le roman initiatique (compte rendu). In: Revue belge de philologie et d'histoire, tome 56, fasc. 3, 1978. Langues et littératures modernes — Moderne taal- en letterkunde. pp. 745-749.
www.persee.fr/doc/rbph_0035-0818_1978_num_56_3_5543_t1_0745_0000_2
...........................

   Ara, informem d'aquesta bona notícia extreta de la premsa recent que ens ofereix Fundación Telefónica de Madrid, a Internet:

"Verne, los limites de la imaginación" es la exposición que recorrerá el universo verniano en el Espacio Fundación Telefónica del 6 de noviembre de 2015 al 21 febrero de 2016 y que tratará sobre las fronteras, a veces invisibles y no siempre necesarias, entre ficción y realidad. La muestra pretende retratar ese círculo virtuoso de retroalimentación del imaginario a la realidad, y viceversa.
Los comisarios de la muestra, Maria Santoyo y Miguel Ángel Delgado -autores del proyecto Tesla, Suyo es el futuro que pudo verse en el Espacio el pasado año- ofrecieron una charla inaugural donde explicaron la propuesta de su trabajo expositivo, y nos iniciaron en un fascinante viaje por los personajes e invenciones de Julio Verne"

http://espacio.fundaciontelefonica.com/2015/10/30/charla-inaugural-julio-verne-los-limites-de-la-imaginacion/   
 

........Exposició. Madrid. Fundación Telefónica.
-- 6-XI-2015 a 21-II-2016.

Julio Verne. Los límites de la imaginación

http://espacio.fundaciontelefonica.com/julio-verne-los-limites-de-la-imaginacion/    

..........................
Informació extreta de:  Jules Verne news, del 21 juin 2011. Es pot consultar a la xarxa a la Wikipèdia sobre Simone Vierne esmentada al principi.
http://jules-verne-news.blogspot.fr/
extret de la wik de Simone Vierne
.................................
També hem trobat:
http://www.scoop.it/t/jules-verne-news
 Jules Verne news a changé d'adresse
....................................

Jules Verne descrit a la Bibliothèque nationale de France. Paris.

http://data.bnf.fr/11928016/jules_verne/

....................................
 Completem la pàgina amb unes notes sobre Léon Cellier, professor de Grenoble autor d'uns estudis fonamentals sobre literatura francesa.
http://www.babelio.com/auteur/Leon-Cellier/58679     

divendres, 20 de novembre del 2015

Mites - Apunts - 1

   Les arrels franceses de Gilbert Durand i el mestratge del professor Alain Verjat, catedràtic de Filologia Francesa de la Universitat de Barcelona que ens hi va introduir fa que la cultura francesa i la llengua francesa siguin el suport principal dels materials de recerca que hem anat presentant. Fa uns anys, la llengua francesa va tenir una època esplendorosa dins de Catalunya i l'Estat Espanyol, Avui, bona part d'aquest espai l'ha ocupat la llengua anglesa i d'altres llengües.                               Aquells  professors de francès de les universitats espanyoles, van formar uns cercles francòfons i literaris dins de les seves universitats, molt importants. Algun dia caldrà fer-ne un informe, vinculat a l'ensenyament de francès als instituts i a les Associacions professionals.  Tots i alguns han seguit mantenint les seves relacions personals i sovint ens informen de novetats difícils de localitzar o d'informacions que desconeixem i creiem útil difondre. El professor Verjat avui ens ha parlat d'aquest llibre:      

JOSÉ MANUEL LOSADA GOYA (COORD.)
MITO Y MUNDO CONTEMPORÁNEO. LA RECEPCIÓN
DE LOS MITOS ANTIGUOS, MEDIEVALES Y
MODERNOS EN LA LITERATURA CONTEMPORÁNEA

Levante Editori – Bari, 2010, 785 pp.
ISBN: 978-88-7949-547-9
Disponible en: http://www.levantebari.com/kle19mis.htm

L'autor-coord.: José Manuel Losada Goya        
http://www.josemanuellosada.es/  
  
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Manuel_Losada

Mito como relato simbólico.
https://www.youtube.com/watch?v=HTTMjjxnR7k
Publicado el 30 jul. 2013
José Manuel Losada Goya. Conferencia impartida durante el Congreso Internacional sobre Psicología y Humanidades en el C.U. de Lagos de Moreno (Univ. de Guadalajara, México). 3 de julio de 2013.

D'aquests enllaços ecomanem consultar a la xarxa: Acis i Asteria.    

.........................................Ressenyes
Dins dels circuits del món de l'edició, aquestes dues primeres revistes són molt importants pel contingut francòfon, literari, mitocrític i durandià.

Ressenya a la Revista Thélème.
A la revista Thélème núm. 26 de la xarxa trobareu la primera part de la ressenya.

Segona part a:
http://revistas.ucm.es/index.php/THEL/article/viewFile/39851/38331

Juan Herrero Cecilia. --  Reseñas
Thélème. Revista Complutense de Estudios Franceses
Vol 27
(2012) 405-433
411
....................................................
Revista Thélème en línia. Revista Complutense de Estudios Franceses.
https://revistas.ucm.es/index.php/THEL    
Thélème. Revista Complutense de Estudios Franceses
Thélème. Revista Complutense de Estudios FrancesesISSN 1139-9368
ISSN-e 1989-8193
© 2015. Universidad Complutense de Madrid
Biblioteca Complutense | Servicio de Publicaciones
.....................................................
Ressenya a la Revista Amaltea.
BORJA MOZO MARTÍN
Vol. 2 (2010) | pp. 209-210
http://www.ucm.es/info/amaltea/revista.html
209
RESEÑA
“MITO Y MUNDO CONTEMPORÁNEO”

...................................................
Revista Amaltea en línia-
Amaltea. Revista de mitocrítica.--ISSN: 1989-1709.
......................................................
Revista de Filología Románica.
http://revistas.ucm.es/index.php/RFRM/article/viewFile/38194/36953
Rocío Peñalta Catalán. -- Ressenya

Revista de Filología Románica ISSN: 0212-999-X
2011, vol. 28, 227-284
227
..................................................
Revista de Filología Románica en línia.
https://revistas.ucm.es/index.php/RFRM/about Revista de Filología Románica
ISSN 0212-999X
ISSN-e 1988-2815
© 2015. Universidad Complutense de Madrid
Biblioteca Complutense | Servicio de Publicaciones
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,In copertina: Blanca Muñoz de Baena, Saturno y el otoño tienen la culpa I

ISBN 978-88-7949-547-9

dissabte, 7 de novembre del 2015

Sirenes - Apunts - 2

   Feia dies que volíem fer la segona part dels apunts sobre sirenes. La recent notícia sobre Carme Riera ens porta a parlar del llibre que havíem preparat.

Extret del blog de la Real Academia Española del dia 3 de novembre:

http://www.rae.es/noticias/carme-riera-premio-nacional-de-las-letras-2015


"La escritora y académica Carme Riera ha sido distinguida hoy con el Premio Nacional de las Letras 2015, concedido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Este galardón premia la trayectoria literaria de un autor español, en cualquiera de las lenguas oficiales, «cuya obra esté considerada como parte integrante del conjunto de la literatura española actual.
El jurado ha reconocido a Riera por «la altísima calidad de su obra en catalán y castellano, en la que se combina la creación literaria con la investigación y divulgación, una obra polifacética de repercusión universal»". 

El llibre és:
Riera, Carme. -- La veu de la sirena ; [il·lustracions, Helena Pérez García]. -- Barcelona : Ed. 62, 2015. -- 95 p. : il. ; 26 cm + 1 fulletó. -- (Balancí). -- (Inclou: La donzelleta de la mar / Hans Christian Andersen, versió de Josep Carner

Entrevista a Carme Riera quan va publicar La veu de la sirena per Bel Zaballa:

Carme Riera: 'En l'època d'Andersen l'amor era l'opi de les dones'
 
http://www.vilaweb.cat/noticia/4237931/20150330/carme-riera-lepoca-dandersen-lamor-era-lopi-dones.html    
................
Breument: les sirenes fantàstiques reposen sobre els mites. De la crítica literària que reposa sobre els mites, la mitocrítica, donem aquest article global i ben ample:

http://www.fabula.org/revue/document817.php     

Il·lustració extreta del Llibre citat presentat a la Llibreria La Central de Barcelona, 2015.


Amb il·lustracions d´Helena Pérez
.....................
Informació complementària.

Hans Christian Andersen
https://ca.wikipedia.org/wiki/Hans_Christian_Andersen
    
ACTUALITZEM  ANDERSEN
http://www.xtec.cat/crp-santacolomag/recursos/andersen/andersen_dossier.pdf


El viaje a España del Rey de los cuentos
http://www.sge.org/sociedad-geografica-espanola/publicaciones/boletines/numeros-publicados/boletin-no-20/andersen-el-viaje-a-espana-del-rey-de-los-cuentos.html

Citem una de les edicions de la versió catalana de Josep Carner.

Andersen, Hans Christian. -- Rondalles d'Andersen / versió catalana de Josep Carner  i Marià Manent ; il·lustrades per Arthur Rackham. -- Barcelona : Joventut, 2015. -- Ed. commemorativa de la primera ed., publicada el 1933. -- 287 p., 12 p. de làms.

....................

La Traducció, les versions. Proposem consultar.
Visat. .. La revista digital de literatura i traducció del PEN català.
http://www.visat.cat/cat.html


Miquel Desclot.-- El vell malentès de la traducció literària. -- Visat núm. 20, octubre 2015.
http://www.visat.cat/articles/cat/113/el-vell-malentes-de-la-traduccio-literaria.html
....................
Josep Carner i Puig-Oriol.
Segons l'AELC.
http://www.escriptors.cat/autors/carnerj/pagina.php?id_sec=513    


Segons la BC. -- Josep Carner, de príncep a mite.
http://www.bnc.cat/Exposicions/Josep-Carner-de-princep-a-mite

http://www.bnc.cat/Exposicions/Josep-Carner-de-princep-a-mite/Continguts-de-l-exposicio    
....................

Miquel Desclot.
Segons l'AELC.
http://www.escriptors.cat/autors/desclotm/pagina.php?id_sec=1601    
....................

divendres, 6 de novembre del 2015

René Girard (1923-2015)

   Acaba de morir un dels grans filòsofs i humanistes amb una llarga trajectòria antropològica i intel·lectual : René Girard. És un autor que es troba als catàlegs de les biblioteques, ha estat traduït però és gràcies a professors pioners i a l'autoreciclatge, que vam poder-ne gaudir fa temps.
Citem: La violencia y lo sagrado ; trad. Joaquín Jordà, Barcelona, Anagrama, 1983.

   Les seves arrels franceses i mètodes el lliguen i relacionen estretament amb Gilbert Durand.
https://es.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Girard
    
La cerca a Google (RG + GD) dóna moltes opcions i vesants de la seva obra. Presentem només el fil que hem considerat bàsic per la relació estreta que el vincula amb Gilbert Durand. És el fil entorn a les Presses de l'Université de Laval (editor desde 1950).
En primer lloc, apareix el llibre de:
Martine Xiberras. -- Pratique de l’imaginaire. Lecture de Gilbert Durand. -- PUL, 2002. -- 180 p. -- ISBN : 2-7637-7868-2
https://www.pulaval.com/produit/pratique-de-l-imaginaire-lecture-de-gilbert-durand    

......................................................
Les PUL també han publicat:
Rompre avec la vengeance. Lecture de René Girard

Denis Jeffrey, René-Francois Gagnon. --  Rompre avec la vengeance. Lecture de René Girard. -- PUL, 2000.-- 144 p. -- ISBN : 2-7637-7731-7
https://www.pulaval.com/produit/rompre-avec-la-vengeance-lecture-de-rene-girard     

....................................................
Una tesi de la xarxa:
Tremblay, Victor Laurent
Structures mythiques du romanesque traditionnel dans la littérature Québécoise : application psycho-sociale et littéraire des théories de René Girard, de Gilbert Durand et de Mikhaël Bakhtine. -- The University of British Columbia, 1984.
El pdf diu: "Aquesta tesi relliga les formes verbals del mite a les formes literàries... aplicat a un corpus de l'Imaginari de Quèbec"
..................................................
Selecció informativa de la xarxa.

---Revista Anthropos : huellas del conocimiento, Barcelona. -- Monogràfic dedicat a: René Girard:
Deseo mimético y estructura antropológica. -- Año 2007, Número 213
http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/149871
................................................
---Ramon Alcoberro. -- Introducción a René Girard.
http://www.alcoberro.info/pdf/girard1.pdf
................................................  
Conferència a càrrec del Sr. Xavier Garcia-Duran
René Girard : una aproximació a la seva obra.
Societat Caatalana de Filosofia. Institut d'Estudis Catalans.
Data i hora: 27 d’octubre de 2010, a les 19 hores
http://blogs.iec.cat/scf/2010/10/27/rene-girard-una-aproximacio-a-la-seva-obra/
...............................................
Assaigs i interpretacions.
---Assmann, Jan. -- Violencia y monoteísmo ; prólogo de Lluis Duch y traducción de Mayka Lahoz. -- Barcelona : Fragmenta Editorial, 2014.-- 123 p. -- (Fragmentos ; 28).
 
.............................................
---Berta Ares. -- Jan Assmann: "Oriente es parte de nuestro tiempo". -- Revista de Letras, 16 enero 2015
............................................. 
Tots els temes tractats per René Girard, la violència fundadora, el sagrat i el profà entre d'altres, són un referent obligat per molts antropòlegs i estudiosos. 

dimarts, 27 d’octubre del 2015

Remedios Varo (1908-1963)

   Remedios Varo a la Wikipedia.
https://es.wikipedia.org/wiki/Remedios_Varo

    
Recentment Ediciones Atalanta ha publicat:

Tere Arcq, Fariba Bogzaran, Peter Engel, Walter Gruen, Janet A. Kaplan, Sandra Lisci, prólogo de Alberto Ruy Sánchez. -- Cinco llaves del mundo secreto de Remedios Varo. -- Ediciones Atalanta, 2015. -- 215 p. -- (Imaginatio Vera ; 97). -- ISBN 978-84-943770-6-8.

Foto extreta del catàleg d'Ediciones Atalanta 

Citem estudis sobre aquesta pintora presentats a Barcelona anteriorment:

1. -- Teresa Costa-Gramunt. -- Dones i creació artística. -- Núvol,  el digital de cultura, 6 maig 2015.
http://www.nuvol.com/critica/dones-i-creacio-artistica/
 
 
2. -- Acte retrospectiu i textos:
“Imaginari i simbologia de l’art”.
http://www.bnc.cat/Visita-ns/Activitats/Taula-rodona.-Imaginari-i-simbologia-de-l-art     
Taula rodona “Imaginari i simbologia de l’art”,
Biblioteca de Catalunya, 20 de maig, 2015.
 
- Núria Altarriba, BC. -- Teresa Costa-Gramunt, escriptora. -- Alain VerjatU B. 
 
3. -- Acte retrospectiu. 10 de març de 2006.-- Aula Carles Riba. Universitat de Barcelona.
Rosa Rius: Els mites en la pintura avantguardista: Remedios Varo, IN:
Del Mite als mites. UB.-
http://www.ub.edu/acr/category/jornades-i-simposis/
per aquest article:
consulteu la pàgina d'aquest bloc del dia 30 gener 2015.


4. -- Un article de Google amb cites a Gilbert Durand i J.E.Cirlot.

Anna F. Vives. -- Surrealismo, género y ciudad en la obra pictórica y poética de Remedios Varo

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/angulo/volumen/Volumen05-1/varia05.htm


5.-- Cercle Gilbert Durand.

Remedios Varo al Blog de Mestre Lima de Freitas. 
http://www.absolum.org/arte_varo.htm


Blog de  Mestre Lima de Freitas   
 

diumenge, 25 d’octubre del 2015

Masia d'en Cabanyes -- Museus -- Apunts --2

Hem citat les biblioteques i la seva importància. També hem citat algun museu. Ens podriem preguntar, quin paper juguen en les conques semàntiques...
   Tenim a mà, aquesta entrada de Museu:
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo        

   Gilbert Durand, a Mitos y sociedades, al  capítol 1 de El retorno del mito (1860-2100), diu : "Como que es esclarecedor comenzar por el final". Aquest llibre ja citat és molt dens, un autèntic tractat de la cultura. Tota vegada que aquest primer capítol tracta del Romanticisme, comencem pel segle XIX i intentarem donar les coordenades romàntiques més habituals, tradicionals i més conegudes de la nostra cultura.
http://lletra.uoc.edu/ca/periode/el-romanticisme/detall    

...........................................
Romanticisme. Dos articles del llibre:
Romanticismo y fin de siglo / Gabriel Oliver, Helena Puigdomènech, Marisa Siguan (coords.). -- Barcelona : PPU, 1992. -- 465 p.

---Anoll, Lídia. -- Une lecture de Pélleas et Mélisande, de Maurice Maeterlinck. -- P. 13-22.
---Verjat, Alain.-- Mitos románticos.-- P. 455-465
---Mª Teresa Jou.-- Romanticismo y mito del progreso. Consideraciones desde la perspectiva actual.-- P. 203-212

Romanticisme a Catalunya.
El tema es podria tractat d'innumerables angles. Partim d'una notícia del diari Eix-Diari (22 octubre 2015) per fer un curt viatge en el temps i espai i arribar a l'any de partida volgut: 1833.

"La Masia Cabanyes impulsa l''Espai Goya' per posar en valor els gravats trobats a la finca. -- Són dotze estampes d'assaig de la sèrie 'Disparates' que estaven a la biblioteca i magatzems de la Masia i que han estat restaurats recentment".

https://ca.wikipedia.org/wiki/Masia_d%27en_Cabanyes 


Web de la Masia d'en Cabanyes
http://masiadencabanyes.cat/

Manuel de Cabanyes i Ballester (1808-1833).
https://ca.wikipedia.org/wiki/Manuel_de_Cabanyes_i_Ballester
  

Mhttps://ca.wikipedia.org/wiki/Manuel_de_Cabanyes_i_Ballester
La Masia Cabanyes és un museu romàntic de la població costanera Vilanova i la Geltrú.
El cercle d'"Espais escrits" dóna la següent informació:
http://www.espaisescrits.cat/home.php?op=43&module=rutes&idru=43     

1833. -- Un blog de la Universitat Autònoma de Barcelona presenta així el poeta Manuel de Cabanyes i Preludios de mi lira:
http://blogs.uab.cat/manueldecabanyes/    

---A la Masia d’en Cabanyes s’hi troba el Centre d'Interpretació del Romanticisme Manuel de Cabanyes (CIRMAC) espai cultural gestionat pel Consell Comarcal del Garraf
http://www.ccgarraf.cat/pl128/ambits/tots-els-programes/id29/centre-d-interpretacio-del-romanticisme-manuel-de-cabanyes.htm    
..........

---Francesc Fontbona , és un prestigiós especialista de l'art del segle XIX i XX. El seu web:

http://francescfontbona.cat/index.html

https://ca.wikipedia.org/wiki/Francesc_Fontbona_de_Vallescar  

---Aquest octubre ha impartit una conferència sobre aquests gravats de Francisco de Goya.                    
---“Goya a la casa pairal del Romanticisme”.   


---Article publicat al web de la BC.
Los caprichos de Francisco de Goya. Proves d’estat
http://www.bnc.cat/esl/Fondos-y-colecciones/Tesoros-de-la-BC/Los-caprichos-de-Francisco-de-Goya.-Proves-d-estat

---Altre article sobre l'època de finals del segle XIX i el Modernisme:
Barcellona nella Catalogna del Modernismo, Ferrara 2015.  
http://francescfontbona.cat/texte.html
..........
Del 1833, en tornarem a parlar. És també la data de l'Oda a la Pàtria de B. C. Aribau.
https://ca.wikipedia.org/wiki/Bonaventura_Carles_Aribau    

Extret de Todo Colección.
PALESTRA 1833 – 1933 CENTENARI DE LA RENAIXENÇA CATALANA (Libros Antiguos, Raros y Curiosos - Bellas artes, ocio y coleccionismo - Otros)

dimecres, 21 d’octubre del 2015

Musée de l' Homme -- Museus -- Apunts --1

    El dia 17 d'octubre va tornar a obrir les portes al públic, el Musée de l' Homme de Paris, situat als Jardins del Trocadéro i al Palais Chaillot. És un magnífic conjunt com ho explica Wikipedia. Les inscripcions gravades són un tractat, un cànon  de pau i de cultura.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_de_Chaillot     


Musée de l'homme.jpg
Devise inscrite au fronton du musée de l'Homme.
Dans ces murs voués aux merveilles
J'accueille et garde les ouvrages
De la main prodigieuse de l'artiste
Égale et rivale de sa pensée.
L'une n'est rien sans l'autre.
Paul Valéry


Trocadero pic1.jpg
Palais de Chaillot, Jardins du Trocadéro
 
image: http://www.dicocitations.com/imagescitations/Il-depend-de-celui-qui-passe-Que-je-sois-tombe-ou-tresor-Que-je-parle-ou-me-taise-60389.png

Il dépend de celui qui passe - Que je sois tombe ou trésor - Que je parle ou me taise...
 
Paul Valéry a la Wikipedia:
 
Teoria i estètica de Paul Valéry.

 

Manuel Llanas--Universitat de Vic--

Notes sobre la recepció de Paul Valéry a les lletres catalanes, IN:
Professor Joaquim Molas : memòria, escriptura, història.-- Barcelona : Publicacions Universitat de Barcelona, cop. 2003. -- 2 vol. (1245 p.). -- Homenatges (Universitat de Barcelona) ; 19.

 
---La jeune parque, 1917.

Valéry, Paul, 1871-1945
La Jove Parca ; versió catalana de Xavier Benguerel ; pròleg i notes d'Alain Verjat. -- Barcelona : Edicions 62, 1980.-- 84 p. -- (Llibres de l'escorpí. Poesia ; 59). -- (El pròleg i notes són una autèntica aportació a P. V.). 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Xavier_Benguerel_i_Llobet    

 
---Monsieur Teste, 1926.

Valéry, Paul. -- Monsieur Teste ; traduït per Àlex Susanna ; amb una introducció de Jordi Llovet. -- Barcelona : Laertes, 1980.-- 265 p.-- (Llibres de Glauco ; 2)

 
---Le Cimetière marin, 1920.
 « Le vent se lève !... Il faut tenter de vivre ! ».

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Cimeti%C3%A8re_marin    

---Benguerel, Xavier. 1984. “Pròleg” en Valery, Paul. 1984. El cementiri marí i altres poemes, Barcelona, Empúries, 9-20. -- (Extret de UPF).
http://parles.upf.edu/es/content/proleg-el-cementiri-mari-de-p-valery

dimarts, 20 d’octubre del 2015

Ars Gravis -- 151020-- Raimon Arola

   Ara, acabo de rebre aquest correu d'Ars Gravis. La informació la trobareu dins dels enllaços.
Una gran trajectòria dins de la recerca simbòlica.

1.---
PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE RAIMON AROLA
Cuestiones simbólicas. Las formas básicas, Editorial Herder:
 
INVITACIÓN: jueves 5 de noviembre, 19,30, Librería La Central, c/ Mallorca 23, Barcelona: https://db.tt/mRggMy1V

A càrrec de la Dra Victoria Cirlot, UPF,  i,  Raimon Arola, UB.


2.---
CURSO DE SIMBOLOGÍA EN LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

dilluns, 19 d’octubre del 2015

Cels Gomis i Mestre (1841-1915)

   Aquest any 2015 també es recorda Cels Gomis i Mestre, un folklorista del segle XIX nascut a Reus, autor d'obres importants i bàsiques per a la cultura catalana.

https://ca.wikipedia.org/wiki/Cels_Gomis_i_Mestre    

http://www.publicacionsurv.cat/cataleg/recerca/item/389-de-lanarquisme-al-folklore    

El Grup d'Estudis Etnopoètics de la Societat Catalana de Llengua i Literatura de l'Institut d'Estudis Catalans presenta aquesta valuosa informació.

http://blogs.iec.cat/gee/2015/10/05/cicle-cels-gomis-i-mestre-un-reusenc-en-una-catalunya-en-transformacio/    

-----Un altre reusenc: Eduard Toda i Güell (1855-1941)
   Aquest magnífic web permet recuperar i llegir anteriors Trobades. Ens ha interessat Romanticisme i folklore, on hi hem trobat informació sobre Eduard Toda i la Cançó infantil algueresa / per Joan Armangué . Citem aquest personatge per la seva relació amb el moviment bibliotecari català de l'època. Tota la cultura s'enllaça, com una sardana, com un teixit, com una xarxa.

https://ca.wikipedia.org/wiki/Eduard_Toda_i_G%C3%BCell    
 "Cartell anònim de difusió de l'acte, publicat al web del GEE citat"

----Creiem útil conèixer aquesta obra d'Emili Samper Prunera: De l'anarquisme al folklore, Cels Gomis i Mestre (1841-1915). -- Tarragona : Publicacions URV, 2013.
   Explica que l'any 1987 es va recuperar La bruixa catalana, text inèdit, amb influències europees i de Jules Michelet (La sorcière, 1862).

http://www.publicacionsurv.cat/cataleg/recerca/item/389-de-lanarquisme-al-folklore    

----Cels Gomis va nèixer a Reus. Aquesta ciutat va tenir (i té) una gran importància  a l'època Modernista i al llarg del segle XX. Citem breument aspectes modernistes:

----Reus: història i situació segons l'Ajuntament de Reus.
http://www.reus.cat/la-ciutat/historia-i-situacio  
  
----Assumpta Rosés: El Modernisme a Reus.
http://museureus.readysoft.es/biblioteca/9701.html    

----El Grup modernista de Reus.
https://ca.wikipedia.org/wiki/Grup_modernista_de_Reus    

...........................................
    El 1915, la Mancomunitat de Catalunya va permetre institucionalitzar  les recerques etnogràfiques i de folklore. Més endavant Joan Amades, el CSIC, l'Institut d'Estudis Catalans, la Generalitat de Catalunya, Assocciacions diverses i les Universitats, han permés mantenir-les vigents amb entusiasme i eficàcia.

https://ca.wikipedia.org/wiki/Arxiu_d%27Etnografia_i_Folklore_de_Catalunya

   El passat 4 d'octubre el Museu Etnològic de Barcelona, després d'una remodelació, ha tornat a obrir les portes al públic.

http://ajuntament.barcelona.cat/museuetnologic/     

. 

dilluns, 12 d’octubre del 2015

CRI 2i -- Porto Alegre, octubre 2015

Dues Facultats de Biblioteconomia...

1. -- Barcelona, Facultat de Biblioteconomia i documentació. Cent anys després.   
   Aquest any 2015, la Generalitat de Catalunya l'ha declarat Any de les Biblioteques, en record del decret de creació  que la Mancomunitat de Catalunya en va fer fa cent anys, el 1915. Avui, les xarxes patrimonials, institucionals, privades  existents són una realitat per a ús dels ciutadans. Citem diverses informacions publicades amb aquest motiu:

http://bd.ub.edu/noticies/bibliografia-basica-sobre-biblioteques-publiques-una-novetat-en-lany-de-les-biblioteques    
 
http://biblioteques.gencat.cat/web/.content/tematic/article/suport_biblioteques/eines_treball/bibliografies/bibliografies_tematiques/Bibliografies/Biblioteques-publiques-1915-2015-2015.pdf.

   Amb motiu també, de la creació de l'Escola de Bibliotecàries el 1915, l'actual Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona ha presentat diverses exposicions informatives.

http://www.ub.edu/centenaribid/exposicio

-----El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), amb motiu d'aquests centenaris ha programat unes conferències de tipus històric i d'assaig amb el títol de :

La biblioteca. Imaginari i història d'una idea    

http://www.cccb.org/ca/activitats/fitxa/la-biblioteca-imaginari-i-historia-duna-idea/221021    

----- Espero que algun dia, podré acabar de realitzar una aplicació de la potamologia i les conques semàntiques durandianes a la història de la cultura catalana i de les institucions de  cultura i biblioteques catalanes nascudes d'una manera cartesiana a principis del segle XX.

...........................................................................................
  
2. -- Porto Alegre, Facultat de Biblioteconomia i Comunicació. 50 anys després...
   A Porto Alegre, Brasil, el CRI2i junt amb institucions locals, Fabuco/Urfgs han  organitzat un Col·loqui sobre Teoria General de l'Imaginari, 50 anys després: conceptes, nocions, metàfores.
El lloc, la Facultat de Biblioteconomia i Comunicació. -- Han coordinat la trobada :
Ana Taís Martins Portanova Barros (UFRGS, Porto Alegre, RS, Brasil) i Jean-Jacques Wunenburger (Université Jean Moulin, Lyon 3, França). Amb assistència de Corin Braga (Universidade Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, Romênia), i d'altres.

http://www.ufrgs.br/cri2i/    
http://www.ufrgs.br/cri2i/?page_id=264    

Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação Fabico/Ufrgs - Porto Alegre - RS, Brasil
Andreza S.
Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação Fabico/Ufrgs - Porto Alegre - RS, Brasil de Andreza S. 
  
El programa cita Fabico/Ufrgs com a seu i promotora d'aquesta revisió de 50 anys de recerca de l'Imaginari per part dels Centre de Recherche sur l'Imagnaire, fundat el primer, a la Universitat de Grenoble-3 per Gilbert Durand.
http://www.ufrgs.br/ufrgs/noticias/fabico-promove-congresso-internacional-sobre-imaginario     

............................................................................................


Un fet històric, l'acord de Tordesillas (1494) entre la Reina de  Castella i el seu marit (els Reis Catòlics) per una part i el Rei Joan II de Portugal per l'altre, va repartir el continent americà en dues parts. Avui, són dues àrees d'influència importants: la Lusitanitat (Lusofonia) i la Hispanitat.El Planisferio de Cantino de 1502, muestra el meridiano designado en el Tratado de Tordesillas (WIK.)

-----Gilbert Durand va desenvolupar una atenció especial a Portugal i a la seva cultura. (Al bloc, hem parlat del seu amic Lima da Freitas). El resultat fou uns centres d'investigació universitaris continuats pels seus col·legues francesos, portuguesos i americans, especialment en aquest cas, brasilers.

-----Cada cultura té els seus rituals, símbols i interpretacions. -- A Google, la cerca Gilbert Durand-Pilar remet a Las estructuras antropológicas del Imaginario, que es troben a la xarxa en l'edició de Taurus. De l'edició del Fondo de Cultura Económica, p. 350 citem:

..."El arbol-columna viene a estructurar la totalizacion cósmica ordinaria de los simbolos  vegetales mediante un vector verticalizante. En su verticalidad, el pilar de Sarnath colecciona figuras animales, y los diversos capiteles lotiformes de los pilares hipóstilos sintetizan las diversas fases del desarrollo de la flor: brote, corola desplegada, pétalos ajado. Por lo tanto. el árbol-columna nos invita a una totalización cósmica, pero haciendo recaer el acento en la verticalidad progresiva de la cosmogonía". -- És una cita puntual dins de la complexitat i riquesa de Las estructuras..., i evidentment, caldria consultar el capitol sencer. L'hem reproduïda per la importància que tingué i té aquesta ciutat santa del budisme.

-----Sarnath.
https://es.wikipedia.org/wiki/Sarnath    

------Institucions durandianes :
-----Association des Amis de Gilbert Durand-----AADG---
http://amisgilbertdurand.com/
..................................................................................................

-----A Google, hem trobat aquesta conferència impartida  a l'Ateneo de Madrid, però no l'hem poguda llegir en pdf.
      "Lusitanidad e hispanidad: comunidad y conflicto en el imaginario comunitario iberoamericano de Portugal y España", a cargo de Juan Carlos Jiménez Redondo 

-----El temps històric ha superat els vells contenciosos...La comunicació ha permés la coincidentia oppositorum.

-----Article de Blanca Solares:
Gilbert Durand., Imagen y símbolo o hacia un nuevo espíritu antropológico---


http://www.revistas.unam.mx/index.php/rmspys/article/viewFile/30241/28095
 

diumenge, 27 de setembre del 2015

Sirenes - Apunts - 1

Sirenes...
Éssers fabulosos,  profètics,  que cantaven i seduïen els navegants i els humans...
Al llarg dels temps, han inspirat poetes, pintors, novel·listes...

Han estat objecte de múltiples interpretacions: amor, puresa, sensualitat, frustació, sublimació, impotència, determinisme...
..........................................
Avui, recuperem un erudit exiliat el 1939 a França, que va escriure tractats de poètica, versificació, sobre els trobadors medievals i molt sensible a autors i temes literaris diversos, entre ells, les sirenes.

Article d'Alfons Serra-Baldó (1909-1993), amb múltiples cites literàries : Homer, Hesíode, Milà i Fontanals, Hölderlin, Lurlei, Shelley, Leopardi, Keats, Byron, Kleist, Larra, Puixkin, Walter Scott, Rubió, Àngel Guimerà...
 
«Dues sirenes». Revista de Catalunya, vol. 16, núm. 85 (15 abril 1938), p. 485-514.

Disponible en línia a:

Extret de:Revista de Catalunya. Núm. 085 (15 abr. 1938). --
Publicació original: Barcelona : Fundació Revista de Catalunya, [1924]-, Any 1, vol. 1, núm. 1 (jul. 1924) - nova etapa, núm. 102 (des. 1995)-
(Còpia permesa amb finalitat d´estudi o recerca, citant la font "Biblioteca de Catalunya").
..........................................................................................
Sobre Mètrica, versificació i poètica catalana.
Inici Universitat de Lleida-Catalunya.
Línies de recerca
Bibliografia sobre mètrica
(a cura de Joan R. Veny-Mesquida)
http://www.catedramariustorres.udl.cat/recerca/biblio/metrica.php

Serra i Baldó, Alfons & Rossend Llates, Resum de poètica catalana. Mètrica i versificació, Barcelona, Barcino, 1981 [fac. 1932]
..........................................................................................

Amb motiu del centenari del seu naixement, unes persones amigues i unes institucions  li van retre un homenatge que es pot consultar en la següent publicació:

Llecha Llop, Lluna i Lídia Anoll (eds.):Miscel·lània inmemoriamAlfons Serra-

Baldó (1909-1993) en el centenari del seu naixement, Publicacions de l’Abadia

deMontserrat, 2011; «Textos i Estudis de Cultura Catalana», núm. 169

Ressenya de Xavier Luna a Llengua i Literatura,  22 (2011-2012), p. 75-184.

http://www.raco.cat/index.php/LlenguaLiteratura/article/download/255763/342692    
..........................................................................................
Pintura. -- Extret de:
Pictures by J.W. Waterhouse

A Mermaid

Date: 1900
Medium: Oil on canvas
Size: 98 x 67 cm
Location: Royal Academy of Arts, London, UK
......................................................................................
Presència de les sirenes en la Tradició germànica.
Extret de: Lorelei. (Wikipedia--google)

https://es.wikipedia.org/wiki/Lorelei    

El risco de Lorelei a orillas del Rin


Gabriel Ferrater (1922-1972) poeta, lingüista, traductor i crític, cita A. Serra-Baldó, junt amb els grans mestres  de la literatura catalana, en agraïment a la publicació en edició bilingüe de Els Trobadors, el 1934.
(Aquesta obra ha estat reeditada per Editorial Barcino el 1998 i el 2010, a petició de professors universitaris).

"Gràcies doncs a tots els altres,
Masso Torrents--Serra-Baldó,
Riquer i els Rubió tots dos,
i els editors de bona jeia
Champion i Casacuberta..."

(Poema inacabat)
...........................
Josep Maria de Casacuberta i Roger  (1897-1985) fou un filòleg i editor català, fundador de l'Editorial Barcino que realitzà una gran tasca de recuperació dels clàssics catalans. 


 Resultado de imagen de editorial barcino logo