dissabte, 1 d’octubre del 2022

Neurociències. -- Apunts -- 2

 Posteriorment i enllaçant amb la pàgina anterior hem rebut aquesta conferència:

Colloque « Gilbert Durand et les neurosciences » (Chambéry, mai 2021). --  Conférence de Thierry Atzeni, (Univ. Savoie MB). -- Les pensées spontanées pour pré-expérimenter ou imaginer le futur ? .

https://youtu.be/EsTGRbtNY1E

……………………………….

Sobre Thierry Atzeni.Je suis Maître de Conférences en psychologie. Après avoir été successivement Ingénieur de Recherches et Maître de Conférences à l'Université de Bordeaux, j'ai intégré l'Université Savoie Mont Blanc et le LIP/PC2S en 2015. Je m'intéresse notamment aux aspects fonctionnels de la mémoire humaine dans une perspective de cognition incarnée. Plus récemment, mes travaux se sont orientés vers la compréhension des liens entre la flexibilité psychologique et la divagation de la pensée à travers la question des processus et mécanismes sous-tendant la dynamique du changement et de l'adaptation”.

https://www.lippc2s.fr/archives/person/thierry-atzeni/ 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

Article. -- Gilbert Durand. – L’anthropologie et les structures du complexe. – Sociétés 2007/4 , nº 98, p. 7-13.


https://www.cairn.info/revue-societes-2007-4-page-7.htm
 

Mis en ligne sur Cairn.info le 01/04/2008. -- https://doi.org/10.3917/soc.098.0007

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

Informacions rebudes de cursos universitaris actuals sobre Ciència. --  Les universitats catalanes i institucions s’han integrat en els grans programes internacionals de cooperación científica.

Ciència oberta. Impuls a la ciència oberta. 

El CSUC  (Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya) col·labora amb les universitats i centres de recerca perquè es compleixin les normatives i requeriments que la ciència oberta exigeix per una millor qualitat, comunicació i difusió. Aquest enllaç dóna molta informació que a més de la qualitat científica de la investigació inclou la participació i col·laboració de la societat en la recerca i la innovació.

https://www.csuc.cat/ca/serveis/impuls-a-la-ciencia-oberta

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

La FIMA (Facultat d’Informació i Mitjans audiovisuals, Universitat de Barcelona) imparteix cursos de formació sobre la gestió de la ciència oberta.

https://www.ub.edu/portal/web/informacio-mitjans-audiovisuals/presentacio-ciencia-oberta

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

FIMA-UB. Cursos. Ciència oberta. Repositoris. Informacions.

https://fima.ub.edu/noticies/categoria/lluis-anglada

FIMA-UB, 07/03/2022. Lluís Anglada. -- El passat 2 de març de 2022 va tenir lloc en format híbrid el segon Seminari de l’Aula Jordi Rubió i Balaguer del curs 2021-2022, sota el títol «Repositoris, què i per a què», 

..............................

FIMA-UB, 16/11/2021. -- Dimecres 10 de novembre de 2021 va tenir lloc el primer dels tres Seminaris de l’Aula Jordi Rubió i Balaguer d’aquest curs, que estaran dedicats als repositoris digitals.

...........................................................................................................

FIMA-UB, 18/05/2022. -- Seminari 3 “Repositoris: la seva integració en l’ecosistema de ciència oberta” 

https://www.csuc.cat/ca/agenda/seminari-3-repositoris-la-seva-integracio-en-lecosistema-de-ciencia-oberta

..............................

3ª Jornada de ciència oberta, biblioteques i ciència ciutadana. 6/10/2022.

El Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB), el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) i el Centre de Recerca, Informació, Comunicació i Cultura (CRICC) de la Universitat de Barcelona (UB) organitzen una jornada per parlar de ciència oberta, biblioteques i ciència ciutadana. Lluís Anglada, director de Ciència Oberta al CSUC, protagonitzarà la conferència inicial.

https://www.csuc.cat/ca/agenda/3a-jornada-de-ciencia-oberta-biblioteques-i-ciencia-ciutadana
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Doble conclusió. – Fora útil que els investigadors i els bibliotecaris col·laboressin  respectant cadascú el seu camp. Els treballs obtinguts pels investigadors (universitaris o aillats), i els ciutadans, custodiats pels mitjans actuals de comunicació, són patrimoni de la Humanitat.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Enllaç del bloc : Ciència oberta. Divulgació científica en català. – Al costat d’articles científics també hi trobareu humor i passatemps.

https://www.cienciaoberta.cat/
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<