dimecres, 25 de desembre del 2019

Broceliande -- Apunts de Nadal 2019

<Alain Verjat fue un traductor con una gran trayectoria del francés al español y al catalán y
desde estas lenguas al francés, desde textos medievales a contemporáneos, entre otras
muchas actividades. Su vinculación a Hermēneus se resumen en unas sabias reflexiones
sobre la traducción «Traducir, transcribir, tramitar, traslucir. Del traductor como humanista
»,publicadas en el número 15 de la misma (2013: 435-437), y en la magna traducción del 
poema de Louis Aragon titulado «Brocéliande», incluida en el número 20 (2018: 655-687),
disponible en https://revistas.uva.es/index.php/hermeneus/article/view /2423. DOI: https://
doi.org/10.24197/her.20.2018.655-687. De ahí este documento en torno al bosque de 
Brocelianda. Gracias maestro.
(Juan M. Zarandona, director de Clytiar. Cultura, literatura y traducción iberoartúrica.  http://www.clytiar.org/  ).
………………Ressenyes de Hermeneus 20 (2018) i 21 (2019)
   Podeu trobar informació sobre Broceliande a la xarxa...molta i molta informació. La xarxa permet visualitzar molts paisatges naturals, monuments artístics, ruines, Castells, art i especialment els mites i llegendes que envolten aquesta meravellosa foret de Bretanya. És aquí on s' han inspirat molts autors i un dels llocs on  s'ha cristalitzat la MATERIA DE BRETANYA.
   La Península Armoricana va estar molt vinculada amb la civilització celta, junt amb Irlanda i el País de Gales. Per això tenen arrels i temes comuns.
   Després de les recerques sobre els textos medievals i posteriors, que parlen de les meravelles de Broceliande,  hi ha autors com Louis Aragon que s'hi han inspirat per traduir i plasmar el seu pensament i indignació, com en el poema Brocéliande de 1942, escrit en plena segona guerra mundial. Pere Solà Solé, especialista en Louis Aragon va presentar un article a Hermeneus 20 (2018). Alain Verjat (1943-març 2019) en va fer una traducció al castellà. Va ser el seu darrer article publicat. En parlem en aquestes pàgines.
Alain Verjat va ser delegat del Centre de Recherche de l' Imaginaire de Grenoble (CRI) per Gilbert Durand i Simone Vierne, del 1978 fins a la mort de Gilbert Durand, (1912), per difondre els estudis  durandians i de l' Imaginari a les Universitats de Barcelona i a l' Estat Espanyol.
Chaoying Durand Sun, que havia tractat i publicat amb Gilbert Durand, temes de literatura comparada, del Graal i dels Imaginaris occidental i xinès a Mythe, thèmes et variations, Paris, Desclée de Brouwer, 2000 ...va participar a les "Jornadas artúricas de Soria" el 2016, comvocades per Clytiar, amb la comunicació que publica Hermeneus 21(2019).
Queden així descrits els nexes que fan que els números d'Hermeneus 20 (2018) i 21 (2019), siguin un homenatge a Gilbert Durand, Alain Verjat, i els estudis de l' Imaginari i Materia de Bretanya. I a la vegada hem dedicat els esforços per trobar i donar informacions  útils als amics i que seguirem publicant en aquestes pàgines.
………………………………………………….…
Hermēneus. Revista de traducción e interpretación, 21 (2019).
DOI: https://doi.org/10.24197/her.21.2019
Publicado: 20/12/2019
…….………………...
Chaoying Durand-Sun.
Le mythe du Graal dans la légende arthurienne européenne et dans la L’Epopée des Trois Royaumes de Luo Guan-zhong à travers sa traduction française. P. 107-147.VARIA / María Carreira López, E. Gil,  M. Prat, Christophe Rabiet


Brocelianda o el bosque que me contempla: homenaje a Alain Verjat (1943-2019), traductor de Hermēneus. P. 653-693.
……………………………………….<Ressenya de: Brocéliande ou l'obscur des forêts / dir. de la publ. Hervé Glot. La Gacilly: Artus , 1990. 101, [7] p. il. (Artus ; 31-32).-- ISSN: 0181-1835. Nota. Se trata de una monografía publicada en una serie de revistas...

<Traducciones. --  Gilbert Durand. -- La forêt qui me regarde. Orig. francès.


<Gilbert Durand. -- El bosque que me contempla. --  Trad. esp. de María Carreira.

<Philippe Walter. – Los toros furiosos de Brocelianda. Trad. esp. de Ch. Rabiet.

<Philippe Walter. – La Fuente de la canícula. Trad. esp, de María Carreira.


<Philippe Walter. – La font de la canícula. Trad.  al català d’Emili Gil.

………………………………………
Hermēneus. Revista de traducción e interpretación, 20 (2018): 655-687.

Louis ARAGON, «Brocelianda»
Introducción de PERE SOLÀ SOLÉ. Universitat de Lleida.
……..
Louis ARAGON, «Brocéliande»
Traducido y anotado por ALAIN VERJAT (1943- marzo 2019). Universidad de Barcelona.
……………………………………
<Sobre Chaoying Durand.Sun
Presidenta de l' Association des Amis de Gilbert Durand.
https://amisgilbertdurand.com/
En aquest bloc n`hem parlat diverses vegades, especialment el dia 30 de desembre de 2015.
Podeu consultar el seu CV a Clytiar.
http://www.clytiar.org/investigadores/chao-ying-durand-sun/
Va participar a les "Terceras Jornadas de Soria" del 2016.
 ………………............................................         
<Sobre Philippe Walter, medievalista artúric i antic director del "Centre de recherches sur l' Imaginaire de Grenoble" abans de la seva jubilació:


< dóna informacions recents l' "Association des Amis du CRI de Grenoble", 2/19/2019.
https://aacri.hypotheses.org/329
<"L’équipe Moyen-Âge interdisciplinaire à Grenoble propose son séminaire doctoral : “Penser le Moyen-Âge aujourd’hui”
Au coeur de cet événement, l’Association des Amis du CRI est heureuse d’organiser la conférence de Philippe Walter “Pour une neurophysiologie de l’imaginaire”.
…………………..
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_Walter    
………………….
<Conferència ; homenatge a Philippe Walter ; director de la  publicació i traducció  dels "Lais du Moyen Âge". IN:

…………….
<Fleur VIGNERON, Koji WATANABE (dir.), Voix des Mythes, Sciences des Civilisations : hommage à Philippe Walter, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien, Peter Lang, 2012. XXXVI, 486 p., nombr. ill.
…………………
<Philippe Walter, dir.
Brocéliande ou Le génie du lieu, archéologie, histoire, mythologie, littérature. Presses Universitaires de Grenoble, 2002.
……………………………………………….……...
Brocéliande.
Centre de l' Imaginaire arthurien.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_de_l%27imaginaire_arthurien
http://www.centre-arthurien-broceliande.com/
…………………………….
Claudine Glot. Editorial i revista Artus.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Claudine_Glot    
Claudine Glot, l' any 1988 va fundar  amb Gilbert Durand i Philippe Le Guillou, Michel Le Bris i d' altres el Centre de l' Imaginaire arthurien, avui ubicat al Château de Comper, a la forêt de Paimpont, des del 1990,.
…………………………….
Emili Gil.-- Brocelianda. -- Barcelona: Produccions impossibles, 2019. -- 20 p.
……………………………………………………….
Informacions diverses.
ARXIU DE FOLKLORE. Universitat Rovira i Virgili. Tarragona. -- 25 anys.
Arxiu de Folklore.
Llegendes, recerques. -- Revista sobre la Llegenda.
Estudis de Literatura Oral Popular / Studies in Oral Folk Literature
Estudis de Literatura Oral Popular núm. 8 (2019)
Enllaç al número 8: https://revistes.urv.cat/index.php/elop/issue/view/165/showToc
………………………………………...….………..
Materia de Bretanya.
<Maria Carreira López ha publicat aquest article a la revista Abriu, p, 197-213,  de la Universitat de Barcelona, Estudis gallecs i portuguesos.
Vestixios e funcións da Gran Deusa no imaxinario galego desde a obra de Méndez Ferrín.
(=Vestiges and Functions of the Great Goddess Within the Galician Imaginary Through the Narrative of Méndez Ferrín).
http://revistes.ub.edu/index.php/Abriu/article/view/abriu2019.8.11
………………………
<Mariàngela Cerdà i Surroca (2019): "Visió modernista de la matèria de Bretanya", IN: Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, LXXIII: 47-60. 
………………………………………………....
NADAL....Rites, costums, tradicions… 
<La imatge és poliédrica, La crítica, l'angle d' observació també ho és.
Teresa Costa Gramunt és una escriptora  i erudita ben coneguda. Els seus escrits són un pou d' espiritualitat, humanisme, saviesa, ética i defensa dels valors culturals. En aquest article presenta unes notes històriques sobre l'orígen del pessebre a Itàlia.
La Fura. Informatiu de l' Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf.
 / Teresa Costa Gramunt.
……………………................
<Sobre Francesc d' Assís.
 Diu Gilbert Durand a "Introduction à la mythodologie: Mythes et sociétés", 1996:
"...pour l'énorme bibliographie concernant François d' Assise, cf. Dictionnaire de spiritualité,  Paris : Beauchesne, 1964".
A la "Introduction…" Gilbert Durand dóna una visió histórica interessant i personal,  aplicant el seu mètode de les conques semàntiques i de la potamología.
……………………………………


Fréderic Monneyron, Martine Xiberras del cercle de deixebles de Gilbert Durand a : Le monde hippie, Paris : Imago, 2008, interpreten el pensament i teories de Gilbert Durand, (que ja havia citat Sant Francesc a Beaux Arts et Archétypes. La religion de l’art. París, PUF, 1989)...
"...usés, et Gilbert Durand repère trois grandes résurgences ou renversements, et plus exactement ... remythologisation était apparu, grâce au mouvement initié par Saint François d'Assise. Les communautés franciscaines sont précédées…"
…………………………………………………
CONGRESSOS 2020. Informacions.
"Le quatrième Congrès du CRI2i, ayant pour thème Imaginaires de l'identité. Auto-images et représentations du soi, se déroulera l'an prochain à Cluj-Napoca, Roumanie, les 25-27 juin 2020".
………………………………………………….
...…

diumenge, 1 de desembre del 2019

Mn. Jacint Verdaguer -- Apunts -- 1


Poesía


"Lli" dins Brins d' Espígol, TO IV. Barcelona : Proa, 2006, p. 1093


Jo

bri
fi
de lli,
dret
i prim
fins al cim.
Coliu-me,
quan floriré;
teixiu-me,
i us vestiré
d'un llani-llini
blanc com l'ermini.


Jo

bri
fi
de lli.
Mon tronc
és un jonc;
ma flor,
un robí.
Tinc
cinc
fulles
en la flor,
totes belles
i vermelles
com un cor.