dissabte, 4 de març del 2023

Alain Verjat -- Apunts ---3

 Alain Verjat Massmann (1945-2019).

El 5 de març de 2019 va morir el professor Alain Verjat, Universitat de Barcelona.

Aquest bloc el cita diverses vegades.

Ens va obrir molts camins, horitzons,  mètodes. Ens va presentar i introduir en l'obra de Gilbert Durand, un llegat impagable.

Aquests mots, són només un testimoni de gratitud amb motiu del quart aniversari. 

Però també voldrien ser un testimoni i comentari de l' evolució dels estudis durandians.

Com trobareu al  bloc Gilbert va proposar en la seva vinguda a Barcelona, el tema del Col·loqui Internacional, Els valors heurístics de la figura mítica d'Hermes. Era l' any 1985, Hermetisme, Tradició, filosofia, antropologia, Ciència de l' Home....

Gilbert Durand, des del Centre de Recherche sur l'Imaginaire, CRI,  de la Universitat de Grenoble, va seguir investigant, viatjant, publicant, fent recerques. Fins la seva mort.

Com hem explicat en el  Bloc, GilberT Durand, jubilat i emèrit, va tenir uns magnífics continuadors de la seva obra en Jean-Jacques Wunenburger i Corin Braga. Aquest professor, des de Cluj-Napoca, Romania, es va fer càrrec de la coordinació dels CRI d'arreu del món, sota les sigles del CRI2i. Va continuar la línia del Bulletin de Liaison des Centres de Recherche sur l' Imaginaire iniciada per Jean-Jacques Wunenburger, ara en format electrònic. 

A la mort de Gilbert Durand, 2012, va nèixer l'Associació des Amis de Gilbert Durand, AAGD, amb participació de Jean-Jacques Wunenburger i Chaoying Durand Sun.   

El 2021, a Chambéry i arreu del món es van celebrar actes amb motiu del Centenari del seu naixement. El resultat acadèmic es pot comprovar amb la publicació en suport paper de les Actes. A la xarxa, també es poden trobar part de les comunicacións en vídeos. El tema d'aquesta trobada és Imaginaire et neurosciences, heritages et actualisations de l'oeuvre de Gilbert Durand. 

Dins dels actes programats per l'AAGD, hi ha una visita abans de l'estiu al CERN  de Geneve. 

Corin Braga,  recentment ha convocat una trobada dels CRI2i pels finals del 2023. Amb esperit de renovació permanent. Seguirem informant.

Gràcies Alain, pels coneixements que ens vas donar en vida i gràcies també perquè aquest camí ens permet mantenir encara avui, un esperit  per estimar la Ciència, els coneixements, i especialment uns recursos humans i vitals aplicables a la vida quotidiana. Et recordem.