divendres, 8 de desembre de 2017

Gilbert Durand -- Apunts -- 8

--Gilbert Durand, (1921-2012),
In memoriam...
..........................................En el 5è aniversari de la seva mort.
Revisat el 15 octubre 1917,
https://es.wikipedia.org/wiki/Gilbert_Durand 


---Article de Luis Garagalza, Universidad del País Vasco.


http://cultura.elpais.com/cultura/2012/12/22/actualidad/1356208475_567854.html   
 
.........................................
La llavor durandiana a les Universitats catalanes s'havia iniciat el 1978, a Cerisy, amb la delegació de Simone Vierne i Gilbert Durand, al professor Alain Verjat Massmann per estudiar i  difondre la seva obra i mètodes a la Península. Després, AVM, a la primavera del 1984 va formar l'equip universitari del GRIM (Grup de Recerca de l'Imaginari i Mitocrítica). A la tardor del mateix any van ser invitats pel CRI (Centre de Recherches sur l'Imaginaire) de Grenoble per Gilbert Durand i Simone Vierne.
L'any següent, pel mars del 1985, el G.R.I.M. va superar la prova iniciática d'organització del col·loqui proposat per Gilbert Durand, que hi va asistir així com Simone Vierne i d'altres personalitats. Les actes publicades en són testimoni i es poden consultar a les biblioteques.
"Actes del Col·loqui Internacional sobre Els valors heurístics de la figura mítica d'Hermes" / G.R.I.M. --  Universitat de Barcelona, Facultat de Filologia, Departament de Filologia Francesa i Provençal, 1986.-- 344 p. -- (Mythos).
..........................................................................
En el 25è aniversari de la seva mort:
--Enric Moreu-Rey, (1917-1992),
In memoriam...
https://ca.wikipedia.org/wiki/Enric_Moreu-Rey    
remarquem:
 • «Obra de Enric Moreu-Rey» a Dialnet.
 • Enric Moreu-Rey a la Societat Catalana de Geografía
 • ................................................
  Fa pocs dies es va recordar el seu mestratge i traspàs, a la Universitat de Barcelona, organitzat pel seu col·lega de Departament de Filologia Romànica de la Universitat de Barcelona, José Enrique Gargallo.
  http://blocdelletres.ub.edu/2017/11/27/acte-en-record-denric-moreu-rey-a-la-universitat-de-Barcelona
  .................................................
  Aquest professor polifacètic, va exercir la seva docència en uns moments difícils de la societat catalana, no sols per motius econòmics sinó també per l'ambient ideològic i manca de llibertat de la postguerra. No obstant i segurament per les seves arrels familiars franceses, ja que la seva mare ho era, va dur a terme una gran tasca de recerca dins de la cultura catalana i francesa, a més de la seva dedicació a la docència i a la cultura i vida civil i quotidiana del seu moment. El 1980 va fundar la Societat d'Onomàstica que ha permés recuperar  antropònims, topònims, noms de lloc, mots i paraules encara vives, usades per persones d'edat, que haurien caigut en l'oblit o s'haurien fossilitzat.
  https://ca.wikipedia.org/wiki/Societat_d%27Onom%C3%A0stica
  .................................................
  A la Wikipedia citada, a l'apartat Obra, trobareu una mostra dels temes tractats per Enric Moreu-Rey, especialment pel que fa a la recepció de la cultura francesa a Catalunya, estudis comparatius, patrimoni bibliogràfic, obra de creació poètica personal i molts d'altres temes.
  ...................................................................................
  ---Universitat de Barcelona. Nova tesi doctoral sobre Hermes.
  La llavor durandiana segueix interessant i seduïnt els universitaris i els treballs de recerca. 2017.--
  ---Presentada per: Maria Carreira:
  "Esquemas míticos na narrativa curta de Xosé Luís Méndez Ferrín. A pegada de Hermes a través do macrotexto", dirigida per la professora María Xesús Lama, i llegida a la Universitat de Barcelona el 26 de setembre de 2017, davant un tribunal del que va formar part el professor Alain Verjat.
   La tesi estarà accessible al repositori web de tesis en xarxa (www.tdx.cat) previsiblement, a l'estiu de 2018.
  ...................................................

  L'autora fa un estudi  mitocrític segons les proposicions  de Gilbert Durand, aplicada al corpus escollit d'aquest autor gallec.
  Xosé Luis Méndez Ferrín.
  https://es.wikipedia.org/wiki/Xos%C3%A9_Lu%C3%ADs_M%C3%A9ndez_Ferr%C3%ADn   
  ................................................. 

  Cap comentari:

  Publica un comentari a l'entrada